Dzisiaj w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu podpisaliśmy umowę pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA na dostawę kolejnych 10 elektrycznych zespołów trakcyjnych (ezt) do wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich. Zakup pojazdów współfinansowany jest ...

21 sierpnia 2017 roku w Złotowie odbyło się spotkanie podsumowujące rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 188 w powiecie złotowskim. Wzięli w nim udział Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak i Wicemarszałek Wojciech Jankowiak. Z zaproszenia skorzystali także posłowie z okręgu pilskiego, radni województwa wielkopolskiego oraz liczne...

Kółko Rolnicze z Tarnowa Podgórnego w tym roku obchodzi 110-lecie istnienia. Z tej okazji Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego 15 sierpnia wziął udział w uroczystej  mszy św. w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, po której nastąpiła uroczystość przy obelisku upamiętniającym powstanie Kółka Rolniczego. Kó...

  11 sierpnia 2017 roku w siedzibie Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu odbyło się uroczyste przekazanie samochodów dla WZDW oraz wielkopolskiej policji. W spotkaniu wzięli udział m.in. Wicemarszałek Województwa Wojciech Jankowiak, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Roman Kuster oraz dyrekto...

W dniu 17 maja br. przy okazji XI Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia  Gmin, Powiatów i Województw „Droga S11” Wicemarszałek Wojciech Jankowiak wziął udział w  symbolicznym proteście na skrzyżowaniu DK10 i DK11 w Pile. „Nasze stowarzyszenie w założeniach ma realizację drogi ekspresowej S11. Staramy się ten cel osiągnąć różnymi metoda...

WOJCIECH JANKOWIAK

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie.

Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego

Jedziemy przez Wielkopolskę

Część I

jedziemy_przez_wielkopolske_1aCzęść II

Jedziemy przez Wielkopolskę część IICzęść III

Człowiek powiatu tureckiego 2015

  • Facebook Icon