Dobosze Powstania Wielkopolskiego rozdane!

Po raz dziewiętnasty wręczono Nagrody Honorowe Dobosz Powstania Wielkopolskiego, przyznawane każdego roku przez Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. Tegoroczna uroczystość wręczenia Nagrody odbyła się 8 grudnia w Pałacu Działyńskich w Poznaniu. Uczestniczył w niej Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.

W tym roku nagrody trafiły do dwóch osób. Pierwszą z nich jest Jan Mielżyński, historyk z Sulechowa, autor wielu opracowań o Powstaniu Wielkopolskim i losach jego uczestników, a także rodzin powstańczych zamieszkałych po 1945 roku w Zielonogórskiem. Drugi z laureatów – Jarosław Wawrzyniak jest regionalistą z Leszna. Swoje zainteresowania historyczno – badawcze skupił na dziejach regionu i udziału Wielkopolan – zwłaszcza mieszkańców Leszna i okolic – w działaniach wojennych XX wieku, w tym w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919 roku.

Wśród laureatów znalazły się także dwie instytucje. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, który wyróżniono za aktywną działalność popularyzującą historię Powstania, głównie poprzez organizowane licznych konferencji popularnonaukowych czy konkursów. Na uwagę zasługuje zwłaszcza projekt edukacyjny „Pamiętamy! Powstanie Wielkopolskie 1918/1919”. Nagrodzone zostało również Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno – Spożywczego w Szreniawie, które popularyzuje historię pracy organicznej Wielkopolan i udział mieszkańców wsi w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919.

Statuetka Dobosza jest miniaturą części Pomnika Dobosza, nazywanego Pomnikiem Powstańców i Wolności w Śremie. Pomnik Dobosza ustawiono na rynku śremskim 15 listopada 1925 roku. Wykonany został według projektu Władysława Marcinkowskiego. Został zniszczony przez Niemców 11 września 1939 roku. Pomnik odbudowano i powtórnie odsłonięto w Parku im. Powstańców Wielkopolskich w 1961 r. Rzeźbę dobosza odtworzył Jerzy Sobociński.

Źródło: Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919