Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 zakończona

21 sierpnia 2017 roku w Złotowie odbyło się spotkanie podsumowujące rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 188 w powiecie złotowskim. Wzięli w nim udział Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak i Wicemarszałek Wojciech Jankowiak. Z zaproszenia skorzystali także posłowie z okręgu pilskiego, radni województwa wielkopolskiego oraz liczne grono przedstawicieli samorządów, na terenie których zrealizowano inwestycję.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 w 2017 roku została przeprowadzona na sześciu odcinkach o łącznej długości 12,8 km przebiegających od granicy województwa wielkopolskiego w Debrznie-Wsi do miejscowości Skórka w powiecie złotowskim.

Podstawowy zakres inwestycji objął wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni i wzmocnienia istniejącej do nośności 115 kN, budowę nowego przebiegu drogi na odcinku o długości 0,6 km w miejscowości Żeleźnica, budowę dwóch nowych mostów: w miejscowości Skórka oraz w miejscowości Żeleźnica, rozbudowę i budowę skrzyżowań, w tym jednego ronda w miejscowości Blękwit, budowę sygnalizacji świetlnej w miejscowościach: Debrzno-Wieś, Lipka, Krajenka, budowę ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Krajenka oraz przebudowę i budowę chodników, zatok autobusowych, przepustów, kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego.

Inwestycja była realizowana w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu wyniosła 30,7 mln zł, z czego 25,6 mln zł stanowiło dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Droga wojewódzka nr 188 była remontowana i rozbudowywana już wcześniej. W latach 2007-2009 łącznie wyremontowano 24,7 km drogi, co kosztowało 16,2 mln zł. Z kolei w latach 2010-2015 rozbudowano pięć odcinków tej drogi o łącznej długości 10,4 km i wartości 27,7 mln zł. Zatem w ciągu ostatnich dziesięciu lat inwestycje na drodze nr 188 objęły odcinki o łącznej długości 47,9 km i wartości 74,6 mln zł.