Droga w Sulmierzycach nagrodzona w konkursie Modernizacja Roku 2016

Rozbudowana w 2016 roku Aleja Klonowicza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 444 w Sulmierzycach w powiecie krotoszyńskim zdobyła trzy nagrody w Ogólnopolskim Konkursie Modernizacja Roku 2016. Wielkopolska inwestycja zwyciężyła w internetowym plebiscycie na najbardziej popularną modernizację w Polsce w kategorii „drogi i obiekty mostowe”, otrzymała też nagrodę specjalną przyznaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz wyróżnienie Modernizacji Roku w konkursie głównym.

– Te nagrody pokazują, że poza budową nowoczesnych dróg potrafimy także modernizować zabytkowe obiekty, zachowując ich unikalny charakter, jednocześnie umożliwiając ich funkcjonalne wykorzystanie. Do tego można jeszcze dodać estetyczny wygląd przebudowanej alei w Sulmierzycach – podkreśla Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.

Gala wręczenia nagród odbyła się 24 sierpnia na Zamku Królewskim w Warszawie. Statuetki odebrali Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Paweł Katarzyński i Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu SKANSKA S.A. Leszek Gaweł.

Przypomnijmy, że ideą konkursu Modernizacja Roku jest wspieranie działań dla ratowania budowli dziedzictwa narodowego oraz promocja wyróżniających się modernizacji, przebudów i rozbudów dróg, obiektów czy urządzeń. W związku z historycznym układem urbanistycznym i wyjątkowym sposobem realizacji, w te założenia świetnie wpisała się przebudowa Alei Klonowicza w Sulmierzycach. To obszar wpisany do rejestru zabytków województwa wielkopolskiego jako historyczny układ urbanistyczny, a nawierzchnia jezdni jest objęta ochroną zabytków. Dlatego układ ulicy pozostał bez zmian, a materiał z rozbiórki wykorzystano ponownie. W ramach inwestycji wykonano m.in. nową konstrukcję drogi z wymianą istniejącej nawierzchni z bruku kamiennego na nawierzchnię z betonu asfaltowego o kolorze ceglanym, nawierzchnię chodnika z płyt betonowych, wyniesione wysepki spowalniające ruch oraz kanalizację deszczową. Zabezpieczono też budynki przed negatywnym wpływem drgań poprzez użycie przepon antywibracyjnych. Wykonawcą zadania była spółka SKANSKA, a projektantem pracownia EKODROGA Robert Salomon.