Dzień Energetyka 2014

Uroczystości z okazji Dnia Energetyka podpoznańska elektrociepłownia Dalkia obchodziła 4 września br. w Hotelu Edison w Baranowie. Oprócz pracowników przedsiębiorstwa udział w obchodach wzięli zaproszeni gości – przedstawiciele władz województwa, powiatu oraz miasta. Udział w obchodach wziął także Wicemarszałek Wojciech Jankowiak.

Trud, odpowiedzialność pracy oraz pełne zaangażowanie na rzecz społeczeństwa, czego dowodem jest dostarczanie energii i ciepła do gospodarstw domowych, wymaga najwyższego uznania i wyróżnienia – powiedział Wicemarszałek dziękując energetykom za swoją pracę.

Wicemarszałek wręczył Pani Hannie Giedrowicz odznaczenie resortowe „Za zasługi dla Energetyki” przyznawane przez Ministra Gospodarki za „szczególne osiągnięcia w zakresie nowych rozwiązań technicznych, prac badawczych, we wdrażaniu najnowszych osiągnięć techniki światowej i produkcji urządzeń energetycznych”.

W trakcie uroczystości wręczone zostały również wyróżnienia i odznaczenia zakładowe za sumienne wykonywanie obowiązków służbowych. Łącznie odznaczono 34 zasłużonych pracowników przedsiębiorstwa.

*Dalkia Poznań S.A. jest przedsiębiorstwem ciepłowniczym, które zapewnia komfort cieplny mieszkańcom Poznania i kilkunastu innych miejscowości w Wielkopolsce. To jednocześnie producent i dystrybutor energii cieplnej, który wraz z Dalkią Poznań ZEC – producentem energii wytwarzanej w kogeneracji, stanowi jeden system. Poprzez miejską sieć cieplną Dalkia Poznań dostarcza ciepło, docierając do ponad 60% mieszkańców.

Zdjęcia: Grzegorz Celiński