Medal CUM LAUDE z wizerunkiem Ks. Onufrego Kopczyńskiego dla Wicemarszałka

Wicemarszałek Wojciech Jankowiak otrzymał w dowód wdzięczności i podziękowania za nieustanną gotowość niesienia pomocy, za zrozumienie potrzeb lokalnego samorządu, „Medal Burmistrza i Gminy Czerniejewo CUM LAUDE” z wizerunkiem Ks. Onufrego Kopczynskiego.

*Ks. Onufry Kopczyński urodził się 30 listopada 1735 r. w Czerniejewie. Był poetą łacińskim, pedagogiem, językoznawcą, prekursor badań nad polską gramatyką, autorem pierwszego podręcznika gramatyki języka polskiego.
Jego życiorys bogaty jest w bohaterskie czyny. Jeden z nich miał miejsce 5 listopada 1794 roku podczas Rzezi Pragi. Ryzykując śmierć z rąk żołnierzy rosyjskich, Ks. Onufry Kopczyński – zaopatrzony w żywność, odzież i środki medyczne, mimo zerwanego mostu – przeprawił się łodzią z dwoma rybakami przez Wisłę do zdobytej i zajętej przez wojska rosyjskie Pragi, aby udzielić pomocy humanitarnej i nieść wsparcie duchowe ocalałym z rzezi.