O migracji, dyskryminacji i integracji społecznej podczas Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy w Strasburgu

W dniach od 20 do 22 października Wicemarszałek uczestniczył w obradach Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy. Tematem przewodnim październikowego Kongresu były wyzwania związane z prawami człowieka tj. migracja, dyskryminacja oraz integracja społeczna. Podczas obrad Kongres Rady Europy przyjął m.in. oświadczenie w sprawie przyjmowania uchodźców w Europie oraz wytyczne dotyczące zapobiegania radykalizacji postaw i przejawom nienawiści. W przerwie między obradami odbyło się spotkanie Polskiej Delegacji z nowym Ambasadorem Januszem Stańczykiem – Stałym Przedstawicielem RP przy Radzie Europy.

Więcej na stronie: https://www.coe.int/t/congress/Sessions/29/default_en.asp