Rozwój kontaktów między Województwem Wielkopolskim a Tajwanem

W dniu 3 czerwca 2014 r. Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak spotkał się w Urzędzie Marszałkowskim z Panem Jack Kuo-Chiang Chiang, Szefem Biura Gospodarczego i Kulturalnego Tajpej w Polsce.

Ambasador, który już kilkukrotnie odwiedził Poznań, jest pod wielkim wrażeniem postępu gospodarczego, jaki udało się Polsce osiągnąć przez ostatnie lata. Ambasador poinformował o rozwijającej się współpracy polsko-tajwańskiej, przedstawiając najnowsze informacje o wartości obrotów handlowych (ponad 1,2 mld USD) oraz wartości inwestycji, ulokowanych w Polsce (ok. 410 mln zł, co przyniosło ponad 4 tyś. miejsc pracy). Ambasador wskazał jednocześnie, iż potencjał jest o wiele większy, a jedną z przeszkód jest brak porozumienia o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Marszałek Jankowiak scharakteryzował gospodarkę Wielkopolski i podkreślił, że na tle Polski jest to najbardziej zdywersyfikowana, a co za tym idzie bardziej odporna na kryzysy gospodarka. Wskazał na utrzymujący się od szeregu lat najniższy w skali kraju poziom bezrobocia, silne ośrodki akademickie, rozwinięte różnorodne gałęzie przemysłu oraz sieć małych i średnich przedsiębiorstw, które wspomagają rozwój dużych, międzynarodowych koncernów (jak VW czy Samsung). Marszałek Jankowiak poinformował również, iż siłą wielkopolskiej gospodarki są rodzime przedsiębiorstwa, których marka, budowana od szeregu lat, uzyskała światowe uznanie. Jako przykład wskazano firmę Solaris z Bolechowa pod Poznaniem.

Podczas spotkania padły konkretne propozycje współpracy pomiędzy przedstawicielami Tajwanu oraz Wielkopolski. Przedstawiciele Tajwanu zostali zaproszeni do udziału w jednym ze spotkań gospodarczych organizowanych przez wielkopolskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksporter, które mogłoby być poświęcona strategii wejścia na tajwański rynek przez wielkopolskich przedsiębiorców. Poza tym przedstawiciele Tajwanu zaproszeni zostali do przygotowania wspólnego tematycznego warsztatu nt. planowania przestrzennego. Przedstawiciele Tajwanu wyrazili również zainteresowanie rozwojem współpracy z wielkopolskimi producentami rolno-spożywczymi.