Siedem lat z PO KL w Wielkopolsce

10 września 2014 r. Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, otworzył konferencję informacyjną pt. Siedem lat z PO KL w Wielkopolsce. Podczas inauguracji podsumował dotychczasowy okres wdrażania komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim. W wydarzeniu uczestniczyła Barbara Kwapiszewska, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, oraz Sławomir Wąsiewski, Wicedyrektor WUP w Poznaniu, którzy omówili postępy w kontraktacji oraz rozliczeniach finansowych.

Na realizację wsparcia w ramach Priorytetów VI-IX PO KL w województwie wielkopolskim przeznaczono alokację zaplanowaną w wysokości 630 703 393 euro (ponad 2,6 mld zł), z której województwo wielkopolskie wykorzystało 103,59 % (podpisane umowy, wg kursu euro na dzień 27 czerwca 2014 r.). O efektach realizacji programu świadczą osiągnięte wskaźniki, z których wiele przekroczyło 100 procent zakładanej wartości.

Od 2007 roku wsparciem z Europejskiego Funduszu Społecznego w regionie objęto prawie 430 000 osób, w tym ponad 150 000 osób młodych w wieku 15-24 lata. Jednym z tematów spotkania były również przykłady dobrych praktyk EFS. Realizatorzy przykładowych projektów, które osiągnęły wysokie wskaźniki, przedstawili swoje doświadczenia oraz efekty udzielonego wsparcia w ramach podjętych działań.

Na zakończenie Pani Sylwia Wójcik, Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, przedstawiła założenia i stan prac w zakresie nowej perspektywy finansowej 2014-2020. Dodatkowo przedstawiciel WUP w Poznaniu zaprezentował również zagadnienie przewidywanego wsparcia dla młodzieży w ramach ogólnokrajowego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, zgodnego z planem realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce.

W trakcie konferencji odbył się tematycznie związany z wydarzeniem briefing prasowy z udziałem Pana Wojciecha Jankowiaka – Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego, Barbary Kwapiszewskiej – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu oraz Sławomira Wąsiewskiego, Wicedyrektora WUP w Poznaniu, jak również Sylwii Wójcik, Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Fot.: Piotr Stańczyk