Specjaliści o bezpieczeństwie na wielkopolskich drogach

22 września odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, której Przewodniczącym jest Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego. W spotkaniu wziął udział Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.

Podczas spotkania dyrektorzy Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego przedstawili informacje z przebiegu realizacji planu wydatków Ośrodków na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd) w pierwszym półroczu 2014 roku. Przypomnijmy, że w roku 2013 przeznaczono na ten cel ponad 6,3 mln zł. Realizowany jest także Program likwidacji zagrożeń na dojściach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich. Z budżetu Województwa Wielkopolskiego przekazano na jego realizację w latach 2012-2013 prawie 14 mln złotych.
W trakcie poniedziałkowego posiedzenia przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji omówili sytuację na drogach regionu w tym i w minionym roku. Pojawiły się także informacje w kontekście przepisów zobowiązujących pieszych do używania elementów odblaskowych w obszarze niezabudowanym.
Wojewódzka Rada działa przy Marszałku Województwa jako regionalny zespół koordynacyjny w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego. Do jej zadań należy w szczególności opracowywanie regionalnych programów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, czy współpraca z właściwymi organizacjami społecznymi i instytucjami pozarządowym.

Źródło: www.umww.pl