Spotkanie Wicemarszałka z Ambasador Belgii

Wczoraj, w dniu 4 maja br. Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak spotkał się z Ambasador Belgii w Polsce Colette Taquet. Pani Ambasador rozpoczęła swoją misję dyplomatyczną w Polsce 15 września 2014 r. i była to jej pierwsza wizyta w stolicy Wielkopolski.

Rozmowy dotyczyły kwestii zbliżających się wyborów parlamentarnych w Polsce oraz nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Jak podkreślił Wicemarszałek Jankowiak, w rozwoju Wielkopolski kluczową rolę odgrywają obecnie fundusze europejskie, a nasz region jest gotowy do absorpcji ich nowej puli. Wśród priorytetów nowej perspektywy znajdują się przede wszystkim sfera badawczo – rozwojowa i wdrożeniowa (ponad 30% alokacji środków) oraz infrastruktura i energetyka – obie z silnie zaakcentowanym elementem modernizacji i innowacyjności. W porównaniu do poprzedniego okresu stanowczo mniejsze środki przeznaczone będą na kulturę (w zakresie modernizacji zabytków) czy ochronę zdrowia. Dla Wielkopolski w tej drugiej dziedzinie udało się wyasygnować środki na budowę Szpitala Dziecięcego w Poznaniu, który jest w tej chwili sprawą pierwszoplanową i jednym z priorytetów inwestycyjnych w nadchodzących latach.

Tematem rozmowy były także warunki do prowadzenia działalności gospodarczej w naszym regionie, w tym kwestie związane z najniższym w kraju bezrobociem. Jak zauważyła Pani Ambasador, Polska bardzo dobrze wypadła na tle innych krajów europejskich w czasach ostatniego kryzysu ekonomicznego. Wicemarszałek Jankowiak podkreślił, że jest to sukces nie tylko ostatnich lat zarządzania państwem, ale przede wszystkim dokonań polskiej transformacji całego ostatniego ćwierćwiecza.

Źródło: UMWW