Wicemarszałek wiceprzewodniczącym Europejskiej Sieci Regionów Podmiejskich PURPLE

Purple_logo4 listopada br. w Brukseli odbyło się Zgromadzenie Ogólne Europejskiej Sieci Regionów Podmiejskich PURPLE. Podczas spotkania wybrano nowy zarząd sieci, której wiceprzewodniczącym został Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak.

W skład zarządu weszli również politycy samorządowi z holenderskiego regionu Randstad obejmującego Amsterdam, Ile-de-France, którego częścią jest metropolia paryska, hrabstwa West Midlands w Wielkiej Brytanii oraz obszaru metropolitalnego Frankfurtu n/Menem. Przewodniczącą sieci została Helyn Clack, ze znajdującego się w pobliżu Londynu angielskiego hrabstwa Surrey.

Członkowie sieci omówili priorytety i program prac na 2015 r., które obejmują realizację projektów współfinansowanych w ramach programów unijnych. Po zakończeniu posiedzenia, odbyło się spotkanie z przedstawicielem Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej na temat „Agendy Miejskiej”. Ten opublikowany niedawno komunikat Komisji przedstawia nowe podejście do miejskiego wymiaru polityki unijnej, obejmujące wiele polityk sektorowych i dotyczące nie tylko samych miast, ale również ich obszarów funkcjonalnych.

W skład sieci PURPLE wchodzi 15 regionów z całej UE. Działa ona na rzecz obszarów podmiejskich, które znajdują się w bezpośredniej bliskości miast i przejawiają cechy charakteryzujące zarówno obszary miejskie, jak i wiejskie. Celem sieci jest prowadzenie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju tych obszarów oraz uwzględnienie ich specyfiki na poziomie unijnym, krajowym i samorządowym. Sieć PURPLE jest również platformą wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy regionami członkowskimi. Wielkopolska uczestniczy w pracach sieci od października 2012 r.

Autor: BIWW