60-lecie planowania przestrzennego w Wielkopolsce

10 czerwca 2015 r., w ramach obchodów 60-lecia służb planowania przestrzennego w Wielkopolsce, w Sali Sesyjnej Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu odbyła się konferencja pt. „Plan zagospodarowania przestrzennego województwa jako instrument planowania i koordynacji rozwoju”.

Wicemarszałek Województwa Wojciech Jankowiak, otwierając spotkanie, podkreślił wieloletnie zaangażowanie planistów regionalnych w budowanie podstaw rozwoju regionu. Jako motto spotkania i pracy planistów przywołał słowa Antoine de Saint-Exupery`ego – „ziemi nie odziedziczyliśmy po przodkach, pożyczyliśmy ją od naszych dzieci”.

60 lat temu powołano do życia Wojewódzką Pracownię Urbanistyczną, poprzedniczkę Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu. W czasie minionych kilkudziesięciu lat profil działalności Biura ewoluował, przystosowując się do zadań przypisanych administracji – wcześniej państwowej, a obecnie samorządowej. Intensywność zmian była szczególnie zauważalna w początkowej fazie transformacji ustrojowej, przypadającej na lata 90. XX w. W tym okresie znacznie odmłodzono kadrę projektantów. Zmieniły się techniki sporządzania planów, a zakres obowiązków został poszerzony zgodnie z rozbudowanymi kompetencjami samorządu województwa. Od 15 lat Biuro pozostaje jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Marszałek podziękował wszystkim osobom i zespołom zaangażowanym w codzienny trud tworzenia dokumentów planistycznych. Wyraził przekonanie, że realizacja zapisanych w nich celów przyczyni się do dalszego dynamicznego rozwoju gospodarczego naszego regionu i utrzymania wiodącej pozycji Wielkopolski w zakresie zarządzania przestrzenią.

Jubileusz 60-lecia planistów stanowił okazję do prezentacji w formie wystawy dorobku służb planowania przestrzennego w Wielkopolsce.