Czy Wielkopolska jest gotowa na falę migracji z Europy Wschodniej?

9 czerwca 2015 r. Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego był współgospodarzem konferencji „Tak daleko, tak blisko. Imigranci z Europy Wschodniej w Wielkopolsce. O szansach gospodarczych i ryzykach społecznych”. Spotkanie w Sali Sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, którego głównym organizatorem było Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Polska-Ukraina” w Poznaniu, zgromadziło ponad 100 uczestników – przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej oraz przedsiębiorców.

Przemówienia inaugurujące konferencję wygłosili: Wicewojewoda Wielkopolski Dorota Kinal, Wicemarszałek Wojciech Jankowiak, Prezydent Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Wojciech Kruk oraz Konsul Honorowy Ukrainy w Poznaniu i Prezes Stowarzyszenia „Polska-Ukraina” Witold Horowski.

W sesji otwierającej wystąpili eksperci i praktycy zajmujący się zagadnieniem migracji. Dr Joanna Konieczna-Sałamatin z Uniwersytetu Warszawskiego podzieliła się wynikami projektu badawczego poświęconego imigrantom z wyższym wykształceniem. Prof. Jan Paradysz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) zaprezentował prognozy demograficzne dla Wielkopolski i Poznania. Zastępca Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW Małgorzata Skrzypczak zapoznała zgromadzonych z praktycznym wymiarem legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium RP. O nieprawidłowościach związanych z zatrudnianiem obcokrajowców opowiedział podpułkownik Jarosław Żaguń, Komendant Placówki Straży Granicznej w Poznaniu.

Po wystąpieniach otwierających zorganizowane zostały dwa panele dyskusyjne. Pierwszy dedykowany był przedsiębiorcom, drugi samorządowcom. Po zakończeniu spotkania przygotowano stoliki eksperckie, przy których osoby zainteresowane mogły uzyskać porady w zakresie legalizacji pobytu i zatrudniania cudzoziemców.

Obcokrajowcy, w ponad 90% przypadków obywatele Ukrainy, coraz liczniej napływają do Wielkopolski w celu podjęcia zatrudnienia. Pracują najczęściej w branżach, w których brakuje miejscowej siły roboczej, stąd też nie ma w tym przypadku mowy o zabieraniu pracy Polakom, o czym przekonały wyniki badań zaprezentowane przez dr Konieczną-Sałamatin. W obliczu pesymistycznych prognoz demograficznych dla regionu w pewnym momencie konieczne będzie zapełnienie luki populacyjnej migrantami. Ukraińcy jako bliscy mentalnie i kulturowo Polakom wydają się najbardziej ku temu predestynowani. Zarówno przedstawiciele administracji, rządowej i samorządowej, jak i przedsiębiorcy byli zgodni, że już w tej chwili należy przygotować się do zwiększonej fali migracji do naszego regionu. Zadaniem władz i przedsiębiorców będzie zapewnienie cudzoziemcom godziwych warunków pracy oraz ich integracji z lokalnymi społecznościami.