Bretońscy samorządowcy i społecznicy z wizytą w Wielkopolsce

5 czerwca br. wizytę w Poznaniu złożyli członkowie Stowarzyszenia Bretania-Polska wraz z przedstawicielami gmin bretońskich. Delegacji przewodniczył Pan Michel Dorin, Prezes Stowarzyszenia, Konsul Honorowy RP w Rennes.

Najważniejszym punktem wizyty było spotkanie z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, którego gospodarzem był Pan Wojciech Jankowiak Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego. Spotkanie stanowiło odpowiedź na oczekiwania bretońskich samorządowców, którzy chcieli się zapoznać z funkcjonowaniem demokracji lokalnej i regionalnej w Polsce.

Podczas spotkania zaprezentowane zostały przekrojowo zagadnienia obrazujące zadania realizowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, począwszy od samorządu terytorialnego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem samorządu na szczeblu województwa, poprzez efekty wdrażania funduszy strukturalnych i ich wpływ na rozwój Wielkopolski (Europejski Fundusz Społeczny, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), po rozwój i wyzwania stojące przed wielkopolskim rolnictwem oraz efekty realizacji samorządowego programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”.

Wszystkie wymienione zagadnienia spotkały się z dużym zainteresowaniem francuskich partnerów, którzy podczas ożywionej dyskusji towarzyszącej prezentacjom zadawali pytania, m.in. dotyczące reformy samorządowej, dopytując, czy była poprzedzona konsultacjami społecznymi, czy też była to raczej praca legislacyjna. W odpowiedzi Wicemarszałek Wojciech Jankowiak wskazał, że dwuetapowej reformie samorządowej w Polsce towarzyszyły długie i trudne dyskusje, ponieważ naturalne jest dążenie do podziałów, a nie do łączenia. W drugim etapie reformy, który okazał się trudniejszy, mimo prób stworzenia mniejszej liczby powiatów oraz regionów, w wyniku presji społecznej i politycznej utworzono ich ostatecznie więcej niż pierwotnie zamierzano, ale był to właśnie efekt debaty społecznej.

Pobyt delegacji bretońskiej w Poznaniu stanowił część szerszego programu wizyty studyjnej w Polsce odbywającej się w dniach od 1 do 7 czerwca br., której celem było zapoznanie się z rozwojem i stanem polskiej demokracji. W związku z tym, delegacja wzięła również udział w spotkaniach w Kancelarii Prezydenta RP, w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz w Parlamencie.