Debata „ProAfrica” z udziałem Wicemarszałka

 

3 grudnia 2015 r. Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego wziął udział w konferencji poświęconej współpracy gospodarczej z krajami afrykańskimi, zorganizowanej w Poznaniu przez Afrykańsko-Polską Izbę Handlową „ProAfrica”.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Powiatu Poznańskiego, Miasta Poznania, a także kilkudziesięciu reprezentantów firm i instytucji otoczenia biznesu oraz dyplomaci reprezentujący cztery kraje afrykańskie: Algierię, Angolę, Maroko i Senegal.

W swoim wystąpieniu Wicemarszałek Wojciech Jankowiak przedstawił potencjał gospodarczy województwa wskazując, że jednym z kluczowych zadań samorządu regionu jest stwarzanie warunków dla rozwoju gospodarczego, a elementem realizacji tego zdania jest m.in. wspieranie zagranicznej ekspansji wielkopolskich przedsiębiorstw. Przywołując przykłady dotychczasowych misji gospodarczych do Afryki, Wicemarszałek potwierdził otwartość Samorządu Województwa Wielkopolskiego na ten kierunek geograficzny i gotowość do aktywnego wspierania firm zainteresowanych rynkami krajów afrykańskich.
Udział w konferencji był również okazją do krótkich spotkań z przedstawicielami korpusu dyplomatycznego z krajów afrykańskich. Rozmówcami Wicemarszałka Wojciecha Jankowiaka byli: Domingos Culolo – Ambasador Republiki Angoli, Salah Lebdioui – Ambasador Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, Amina Achemlal – Radca Ekonomiczny Ambasady Królestwa Marokańskiego oraz Boubou Senghote – I Radca Ambasady Republiki Senegalu.

Algieria i Maroko, obok Republiki Południowej Afryki, należą do państw afrykańskich, z którymi poziom obrotów handlowych polski jest najwyższy, przy czym w obu przypadkach eksport zdecydowanie dominuje nad importem. Z kolei Angola i Senegal są promowane przez Ministerstwo Gospodarki RP jako kraje o najlepszych perspektywach dla zaangażowania polskiego biznesu.