Do (Wielko)Polski po doświadczenie

21 września 2015 r. Wicemarszałek Wojciech Jankowiak spotkał się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu z uczestnikami Programu Stypendialnego im. Lane’a Kirklanda. Stypendyści wysłuchali prelekcji Wicemarszałka na temat reformy administracji publicznej w Polsce oraz zapoznali się z prezentacją poświęconą współpracy międzynarodowej województwa.

Wicemarszałek przedstawił proces reformowania samorządu w Polsce, w którym sam uczestniczył, m.in. jako Dyrektor Departamentu Reformy Administracji Publicznej w Urzędzie Rady Ministrów. Podkreślał znaczenie doświadczeń zagranicznych, które polscy samorządowcy zdobywali w Holandii, Francji czy Niemczech. Doświadczenia – zdaniem Wicemarszałka – na nic się nie przydadzą, jeśli nie zmieni się czynnik ludzki, który w tych przemianach ma kluczowe znaczenie. Dyskutowano o nadzorze nad samorządem terytorialnym w Polsce, jego kompetencjach i dochodach, a także o samorządowej ordynacji wyborczej. Jak zaznaczył Wicemarszałek Jankowiak, reforma administracji publicznej jest procesem permanentnym, dlatego też uczestnicy poruszyli kwestię wyzwań stojących przez polskim samorządem, np. reformę powiatów. Stypendyści pytali Wicemarszałka o współpracę między różnymi szczeblami samorządu, o regulacje w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, a także o to, jak wdrażane są fundusze UE na poziomie regionalnym.

Tegoroczni stypendyści Programu Kirklanda pochodzą z: Ukrainy, Białorusi, Rosji, Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Kirgistanu oraz Mołdawii. W trakcie dwu-semestralnego pobytu w Polsce przygotują prace dyplomowe w wybranej przez siebie uczelni i dziedzinie. W tym roku najpopularniejszym kierunkiem jest prawo. Obecnie stypendyści przebywają na 10-dniowym programie orientacyjnym w Poznaniu. Po jego zakończeniu udadzą się do uczelni w całej Polsce, 8 stypendystów będzie studiować w stolicy naszego województwa.

Źródło: UMWW