Pociągiem z Piły do Poznania 40 minut krócej

 

Mając na uwadze plany rozwoju infrastruktury kolejowej w województwie wielkopolskim, która miałaby być finansowana w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) oraz krajowych środków przeznaczonych na rozbudowę infrastruktury kolejowej, 9 października 2015 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu został podpisany List Intencyjny pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a PKP PLK S.A., odnoszący się do realizacji czterech kolejowych projektów infrastrukturalnych. Sygnatariuszami Listu ze strony samorządu są: Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, PKP PLK reprezentują: Andrzej Filip Wojciechowski, Prezes Zarządu oraz Marcin Mochocki, Członek Zarządu – Dyrektor ds. realizacji inwestycji.

Podczas piątkowego spotkania Marszałek Marek Woźniak podkreślał: „Naszym zadaniem jest zadbać o interesy Wielkopolan oferując fundusze unijne w ramach WRPO na inwestycje kolejowe. Od lat dbamy o rozwój transportu kolejowego i zakup nowoczesnego taboru z budżetu europejskiego i województwa. Nakłady na inwestycje kolejowe będą na maksymalnym dla nas możliwym poziomie. Dzisiejsze porozumienie jest wzajemnym zobowiązaniem na piśmie, aby uzyskało konkretny wymiar”. Z kolei Andrzej Filip Wojciechowski, Prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. mówił: „Modernizacja linii łączącej Piłę z Poznaniem to pierwszy przetarg finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego nowej perspektywy unijnej i zarazem kluczowy projekt dla poprawy transportu kolejowego w Wielkopolsce. Dzięki dobrej współpracy zarządcy infrastruktury z samorządem, zapewnimy pasażerom sprawny i bezpieczny dojazd do aglomeracji. W ramach Wielkiej Ofensywy Inwestycji Kolejowych realizowanej przez PLK chcemy położyć duży nacisk na dobre skomunikowanie ośrodków, do których tysiące pasażerów podróżują do pracy czy szkoły”. Wicemarszałek Wojciech Jankowiak nawiązał do dobrych doświadczeń ze współpracy z PKP PLK z poprzedniej perspektywy, m.in. w ramach realizacji takich inwestycji jak połączenia z Poznania do Wągrowca i Wolsztyna. Podkreślił także, że „wspólne decyzje o przygotowaniu studium wykonalności projektu modernizacji linii kolejowej Poznań – Piła zaowocowały tym, że dzisiaj możemy podpisać to porozumienie, a inwestycja ma umocowanie w przyjętym we wrześniu Krajowym Programie Kolejowym. Podkreślił także, że w ramach planowanych inwestycji jest linia kolejowa z Jarocina do Gniezna przez Wrześnię, bardzo ważna z uwagi na jej związek z umiejscowioną tam strefą gospodarczą”.

Szczegóły czterech inwestycji podane przez PKP PLK:

Modernizacja linii kolejowej nr 354 Poznań Główny POD – Chodzież – Piła Główna

• Projekt za 500 mln złotych, pieniądze pochodzić będą z WRPO 2014+;
• Polskie Linie Kolejowe we wrześniu (28.09.2015) ogłosiły przetarg na modernizację 93 km linii z Poznania do Piły. Przedwczoraj (7 października) PLK pozyskały niezbędną do realizacji tego zadania decyzję środowiskową;
• Modernizacja linii to przede wszystkim krótsze czasy przejazdu pociągów (o 40 minut) dzięki całkowitej przebudowie 93-kilometrowej trasy, prędkość pociągów osobowych zwiększy się do 120 km/h;
• Zmianę przejdą wszystkie obiekty inżynieryjne na trasie;
• Modernizacja trasy zakłada znaczną poprawę komfortu podróży – przebudowane perony będą wyposażone w wiaty, nowe oznakowanie i oświetlenie, a także system informacji pasażerskiej;
• Na stacjach w Chodzieży i Pile w przejściach podziemnych znajdą się windy, co ułatwi podróż rodzicom z dziećmi oraz podróżnym z ciężkim bagażem;
• PLK zwiększy poziom bezpieczeństwa na trasie z Poznania do Piły – dzięki nowym urządzeniom sterowania ruchem i modernizacji przejazdów kolejowo-drogowych;
• W Poznaniu i Pile powstaną także lokalne centra sterowania ruchem zapewniające sprawny nadzór nad linią;
• Zadanie pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 354 Poznań Główny POD – Chodzież – Piła Główna” finansowane będzie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020;
• Szacowany koszt to 500 mln złotych;
• Wykonanie prac zostało zaplanowane na lata 2016-2019;

Rewitalizacja linii kolejowej nr 356 na odcinku Wągrowiec – Gołańcz – granica województwa

• Linia długości ok. 25 kilometrów;
• Projekt zakłada wymianę nawierzchni między stacjami Wągrowiec i Gołańcz, przebudowę peronów na trzech przystankach Grylewo, Laskownice i Kobylec, a także przebudowę układu torowego oraz peronów na stacji Gołańcz wraz z infrastrukturą pasażerską;
• Efektem prac będzie podniesienie prędkości pociągów do 120 km/h, skrócenie czasu przejazdu (obecnie jest 20 minut, a dzięki wykonanym pracom mogłoby być 10 minut krócej);
• Szacunkowy koszt 70 mln złotych;

Rewitalizacja linii kolejowej nr 357 na odcinku Drzymałowo – Wolsztyn

• Linia wymaga remontu, gdyż obecnie pociągi tylko do Drzymałowa jadą 110 km/h, a potem z ograniczeniem prędkości do 80km/h;
• Rewitalizacja zakłada wymianę nawierzchni torowej od Wolsztyna do Rakoniewic i dalej od Rakoniewic do Drzymałowa; w sumie prace na ok. 23 km
• Stacja Rakoniewice została zmodernizowana – posiada peron przystosowany do osób niepełnosprawnych;
• Rewitalizacja linii zakłada także prace poprawiające bezpieczeństwo na przejazdach i podniesienie ich kategorii przejazdów, w tym również wymianę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, montaż dodatkowego oświetlenia, poprawę nawierzchni na przejazdach w poziomie szyn;
• Efektem tych prac będzie skrócenie o ok. 2 minuty czasu przejazdu na trasie, poprawa komfortu jazdy, wygodniejsze perony i wzrost bezpieczeństwa;
• Szacowany koszt prac sięgnie 45 mln złotych;

Budowa rozjazdu kolejowego na linii nr 281 Oleśnica – Chojnice szlak Września – Miłosław wraz z robotami towarzyszącymi

• W związku z tym, że powstaje nowa bocznica kolejowa na stacji Września projekt zakłada zabudowę nowego rozjazdu;
• koszt samego rozjazdu to 4,3 mln zł;
• po zbudowaniu rozjazdu i bocznicy plany zakładają także przebudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji Września.

Na podstawie mat. PKP PLK

Źródło: UMWW