Kombatanci pokłonili się Tadeuszowi Kościuszce

Te uroczystości stały się tradycją. Także w tym roku 15 października pod pomnikiem Tadeusza Kościuszko w Poznaniu kombatanci z Batalionów Chłopskich oraz innych organizacji kombatanckich oddali cześć wielkiemu wodzowi. W uroczystości wzięli udział między innymi przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, posłowie i radni.

„Nie warto tworzyć podziałów w naszym narodzie, bo najważniejsza jest ojczyzna” – powiedział Eugeniusz Pacia, prezes Wielkopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich. „Trzeba uczyć młodzież, by szanowała wartości narodowe, własną historię i tradycję”

Pomimo podeszłego wieku na uroczystość przyszli kombatanci między innymi z Armii Krajowej, Żołnierzy Wyklętych, by złożyć symboliczne wiązanki kwiatów. W ten sposób oddali hołd poległym za wolność kolegom z Batalionów Chłopskich.

„Żywią i bronią, tak na sztandarach napisało chłopskie wojsko Insurekcji Kościuszkowskiej” – powiedział marszałek Wojciech Jankowiak. „A być może napisał im to sam naczelnik. Wszak to wojsko było najczęściej niepiśmienne. To hasło zyskało wymiar ponad czasowy. Dzisiaj świętujemy rocznicę powstania największej chłopskiej armii, która śmiała się przeciwstawić potędze hitlerowskiego wojska. Ta ofiara krwi, przykłady bohaterstwa to chwile, które powinny stanowić przyczynę refleksji nas wszystkich”.

Janina Hypka jest jedną z niewielu kombatantek, która zaangażowała się w ruch chłopski. Dzięki jej staraniom w Środzie Wielkopolskiej 17 października tego roku oddano Rondo imienia Batalionów Chłopskich. To jeden ze sposobów uwieczniania historii.

Po uroczystościach pod pomnikiem kombatanci, ich opiekunowie oraz zaproszeni goście przeszli do sali Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych na kawę i ciastka. Wspomnieniom nie było końca. Kombatanci wyrazili niepokój, że po ich śmierci nikt nie będzie pamiętać o wojennych czasach.

Za rok kombatanci spotkają się ponownie pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki, by w chwili zadumy pomyśleć o ludziach, którzy za naszą wolność oddawali życie. Organizatorzy uroczystości życzyli im, by przyszli w komplecie.