Dziesięć samochodów dla WZDW w Poznaniu

 

11 sierpnia 2017 roku w siedzibie Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu odbyło się uroczyste przekazanie samochodów dla WZDW oraz wielkopolskiej policji. W spotkaniu wzięli udział m.in. Wicemarszałek Województwa Wojciech Jankowiak, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Roman Kuster oraz dyrektorzy Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego.

W związku z wymianą floty pojazdów egzaminacyjnych cztery Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego – w Poznaniu, Pile, Kaliszu i Koninie – przekazały Wielkopolskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich łącznie dziesięć wyprodukowanych w 2012 roku samochodów marki Renault Clio. Będą one używane do realizacji celów bezpieczeństwa ruchu drogowego, czyli np. kontroli stanu nawierzchni dróg.

– Przekazanie pojazdów wpisuje się w prowadzoną przez ośrodki ruchu drogowego działalność na rzecz poprawy i zwiększenia bezpieczeństwa ruchu na wielkopolskich drogach i mam nadzieję, że wydatnie podniosą zdolność operacyjną służb Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu oraz wielkopolskiej Policji – podsumowuje Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.