Samorządowy protest w sprawie S11

W dniu 17 maja br. przy okazji XI Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia  Gmin, Powiatów i Województw „Droga S11” Wicemarszałek Wojciech Jankowiak wziął udział w  symbolicznym proteście na skrzyżowaniu DK10 i DK11 w Pile.

„Nasze stowarzyszenie w założeniach ma realizację drogi ekspresowej S11. Staramy się ten cel osiągnąć różnymi metodami i przedsięwzięciami. Jako że wykorzystaliśmy już wszystkie formalne możliwości postanowiliśmy, że dzisiaj w dniu walnego zgromadzenia – które odbywa się w Pile – taką formą protestu okażemy nasze niezadowolenie z tego, iż postęp prac nad drogą S11 jest bardzo słaby. Spotykamy się i nie mamy sobie nic do powiedzenia, bo w sprawie budowy S11 nie dzieje się nic pozytywnego. Inwestycje, które są realizowane, czyli obwodnica Jarocina, Ostrowa czy Kępna, to ważne sprawy i my się z nich cieszymy. Ale to jest za mało. Nie są rozwiązane sprawy najważniejsze na tej części jedenastki, to znaczy obwodnica Piły i Ujścia oraz obwodnica Obornik. Chcemy, żeby ta droga była priorytetowa, a nie odkładana w czasie.” – mówi Wojciech Jankowiak, Prezes Stowarzyszenia.

Następnie protestujący udali się na obrady Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia do budynku InvestParku w Pile. Po zakończeniu części dotyczącej działalności statutowej stowarzyszenia miały miejsce wystąpienia przedstawicieli GDDKiA, głos zabrali również zaproszeni goście między innymi: Maria Małgorzata Janyska Poseł na Sejm RP oraz Tomasz Ławniczak  Poseł na Sejm RP. Na zakończenie obrad jednogłośnie przyjęto apel w sprawie intensyfikacji prac związanych z budową drogi ekspresowej S 11 skierowany do Premier Rządu RP oraz Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

W celu bliższego zapoznania się z działalnością Stowarzyszenia „Droga S11” proszę zajrzeć na stronę internetową: https://droga-s11.pl/