Inwestycje zrealizowane wokół Wągrowca

W dniu 23 czerwca odbyło się spotkanie zorganizowane przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu podsumowujące zrealizowane inwestycje pt. „Budowa obwodnicy m. Wągrowiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241” oraz „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 na odcinku Murowana Goślina-Wągrowiec”.

Zadania te zostały zrealizowane przy współudziale środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Łączna wartość tych projektów wyniosła 110,1 mln zł, w tym udział UE 89,9 mln zł.

W spotkaniu uczestniczyli: Marek Woźniak Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Wojciech Jankowiak Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Krzysztof Paszyk Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Michał Piechocki Wicestarosta Powiatu Wągrowieckiego, Krzysztof Poszwa Burmistrz Miasta Wągrowiec, Przemysław Majchrzak Wójt Gminy Wągrowiec, Agnieszka Kubiakowska – Michalak Dyrektor Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego, Radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Jerzy Kado, Henryk Szopiński, Marcin Porzucek, przedstawiciele wykonawców tj. Jerzy Girtler STRABAG Sp. Z o.o. i Waldemar Merski Eurovia Polska S.A., a także zaproszeni przez WZDW przedstawiciele samorządów lokalnych