Medal za Zasługi dla Policji dla Wicemarszałka

Medal za Zasługi dla Policji otrzymał Wicemarszałek Wojciech Jankowiak podczas Wojewódzkiego Święta Policji w Ostrowie Wielkopolskim. Medal przyznany został przez Ministra Spraw Wewnętrznych na wniosek Wojewódzkiego Komendanta Policji w Poznaniu.

Tegoroczne wojewódzkie obchody Święta Policji zostały zorganizowane w Ostrowie Wielkopolskim. Przybrały one szczególny charakter, albowiem w tym samym dniu został nadany Komendzie Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim, a uroczystość połączona była z wojewódzkimi obchodami 96. rocznicy powstania Policji Państwowej.

Wśród wielu znamienitych gości znaleźli się m.in. I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Mirosław Schossler, Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Rafał Batkowski, Marszałek Sejmu Józef Zych, Wicewojewoda Wielkopolski Pani Dorota Kinal oraz Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Wojciech Jankowiak.

Obchody 96 rocznicy powstania Policji Państwowej rozpoczęły się od uroczystej zbiórki w Ostrowskim Centrum Kultury, podczas której policjanci i pracownicy Policji, zarówno z ostrowskiej jednostki jak i innych komend województwa wielkopolskiego, otrzymali odznaczenia, wyróżnienia i awanse na wyższe stopnie policyjne, które wręczała Wicewojewoda Województwa Wielkopolskiego Pani Dorota Kinal oraz Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Rafał Batkowski.

Następnie odbyła się Msza Św. w intencji środowiska policyjnego odprawiona w Konkatedrze Św. Stanisław Biskupa Męczennika w Ostrowie Wielkopolskim, której przewodniczył Prymas Polski Arcybiskup Wojciech Polak. Po mszy św. odbył się Uroczysty Apel z okazji nadania sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim.

Źródło: https://www.ostrow-wielkopolski.policja.gov.pl/