Spotkanie z mieszkańcami Łobżenicy

22 lipca Wicemarszałek Wojciech Jankowiak spotkał się z mieszkańcami oraz samorządowcami Gminy Łobżenica. Podczas spotkania dyskutowano o modernizacji drogi 242, perspektywie budowy obwodnicy miasta oraz o możliwości reaktywowania stałych kursów kolejki wąskotorowej. Marszałek wraz z uczestnikami spotkania wybrał się na spacer po Łobżenicy, odwiedził siedzibę stowarzyszenia Krajna Motors Team oraz zwiedził bazylikę w Górce Klasztornej.

Ponadto na spotkanie z Marszałkiem przybyli radni, przedstawiciele organizacji pozarządowych z gminy Łobżenica, pasjonaci kolejki wąskotorowej z Białośliwia, a także wicestarosta pilski Stefan Piechocki i dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Pile Krzysztof Tomczyk. W spotkaniu wzięli również udział zastępca burmistrza Łobżenicy Józef Lewandowski oraz dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Paweł Katarzyński.

Wicemarszałek Wojciech Jankowiak odnosząc się do problemów zgłaszanych przez łobżeniczan stwierdził, iż biorąc pod uwagę wszystkie przedstawione aspekty społeczne, urbanistyczne i historyczne, jest w gronie osób przekonanych co do tego, że budowa obwodnicy jest konieczna i że należy uwzględnić ją w planach województwa. Niemniej, jak mówił, należy zwrócić uwagę na realia – ograniczone środki, potrzeby inwestycyjne szacowane na 2 mld, nacisk kładziony przez Unię Europejską przy ocenie wniosków na natężenie ruchu i powiązanie z drogami krajowymi. Mimo to, Marszałek nie pozbawił mieszkańców Łobżenicy nadziei na pozytywne załatwienie ich sprawy, gdyż obwodnica o długości 1,5 km nie wymaga ogromnego nakładu środków, co może przyspieszyć jej budowę. Pierwszy krok do zrealizowania tej inwestycji został zrobiony – władze samorządowe gminy Łobżenica przedstawiły konkretny pomysł na obwodnicę.