Dzięki Państwa poparciu od kilkunastu lat piastuję mandat radnego Sejmiku i pełnię funkcję Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego. Przez szereg lat współkreowałem i uczestniczyłem w najważniejszych wydarzeniach na poziomie województwa. Chcę jednak aby cała Polska rozwijała się tak jak nasz region – Wielkopolska, której synonimem są biało-czerwone, nowoczesne pociągi typu Elf, nowobudująca się fabryka Volkswagena koło Wrześni czy najnowocześniejszy terminal intermodalny CLIP w Swarzędzu – okno na świat.

Zdecydowałem się kandydować  do Sejmu, wiedząc że decyzje powinny mieć swoje źródło w rzeczywistych potrzebach, dążeniach i marzeniach mieszkańców regionów, powiatów i gmin.  Moje wieloletnie doświadczenie samorządowe i rzetelna praca na rzecz Wielkopolski to gwarantują.

Proszę o Państwa zaufanie i poparcie w wyborach w dniu 25 października 2015 r.