Jubileusz 85-lecia OSP w Dopiewie

Jubileusz 85-lecia świętowała 12 września 2015 r. najstarsza, dopiewska jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Dopiewo.

Rocznica była okazją do spotkania się, podziękowań i życzeń. Uroczystości rozpoczął przed południem przemarsz z Domu Strażaka w Dopiewie do miejscowego kościoła parafialnego, gdzie odbyła się msza św. w intencji strażaków. Przodem szła orkiestra i poczty sztandarowe.

Ksiądz Proboszcz Marek Kina zwrócił uwagę, że OSP w Dopiewie powstało, zanim powstała w tej miejscowości parafia. Podkreślił, podobnie jak inni mówcy, wagę służby strażackiej dla lokalnej społeczności i bezpieczeństwa drugiego człowieka. Wszyscy życzyli strażakom takiej samej liczby powrotów, co wyjazdów i jak najlepszego wypełniania maksymy: „Bogu na chwałę, bliźniemu na ratunek”. Zwrócili uwagę na nową jakość wyzwań, przed jakimi staje współczesna Ochotnicza Straż Pożarna. Interwencje strażackie to dziś nie tylko pożary, ale przede wszystkim zdarzenia drogowe i likwidacja szkód związanych z anomaliami pogody.

Wśród gości strażaków z Dopiewa byli przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu i jednostek OSP – z Buku, Niepruszewa, Plewisk, Strykowa, Palędzia i Zakrzewa. Swoją obecnością wydarzenie uświetnili m.in. Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego – Wojciech Jankowiak, Wicestarosta Powiatu Poznańskiego – Tomasz Łubiński, Wójt Gminy Dopiewo – Adrian Napierała, Przewodniczący Rady Gminy – Leszek Nowaczyk, radni, a także przedstawiciele jednostek, organizacji i instytucji.

Oficjalne przemówienia poprzedziło wciągnięcie na maszt poświęconej uprzednio w kościele flagi narodowej, która trzepotała na wietrze obok flagi strażackiej i gminnej. Wcześniejszym punktem programu było również przedstawienie historii OSP w Dopiewie przez Pawła Jurgę, jej Prezesa. Wręczono liczne odznaczenia które otrzymali wyróżniający się druhowie. Po ceremonii był poczęstunek, a wieczorem – zabawa taneczna.

AM, fot. Adam Mendrala