„Polaków zdrowia portret własny 2015”

Podczas jedenastej wizyty z cyklu „Polaków zdrowia portret własny 2015” minister zdrowia odwiedził województwo wielkopolskie. Debata, która odbyła się w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, była poświęcona przede wszystkim ortopedii i dostępności usług medycznych w tym regionie. W debacie wzięli udział Wicewojewoda Wielkopolski Dorota Kinal oraz Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak.

Minister podkreślił, że długość życia w Polsce w ostatniej dekadzie wydłużyła się o około 10 lat. Zmiany zwyrodnieniowe u pacjentów występują coraz częściej, więc rośnie potrzeba wykonywania tego typu zabiegów. Ten sam problem dotyczy okulistyki. Minister zdrowia zapewnił, że zmniejszenie kolejek do zabiegów wszczepienia endoprotez oraz zabiegów okulistycznych to jeden z priorytetów resortu.

Ważnym punktem spotkania była też dyskusja o czasie oczekiwania na endoprotezoplastykę. Według dr. Bogdana Koczego, konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie ortopedii i traumatologii ruchu, kolejki oczekujących na świadczenia z tego zakresu wymagają weryfikacji. Część pacjentów oczekujących w kolejkach ma zmiany zwyrodnieniowe, które jeszcze nie kwalifikują się do zabiegu. Eksperci szukali rozwiązania, które umożliwiłoby jak najszybsze operowanie tych pacjentów, którzy naprawdę tego potrzebują – bez szkody dla innych oczekujących.

Podczas spotkania poruszono także kwestie związane z telemedycyną (na przykładzie modelu zabrzańskiego), rolą i zadaniami lekarza rodzinnego w systemie ochrony zdrowia, protonoterapią i onkologią (m.in. z Wielkopolskim Programem Onkologicznym) oraz szczepieniami dzieci.

Źródło: Wielkopolski Urząd Wojewódzki