Konsul Generalna RFN z wizytą w Urzędzie Marszałkowskim

5 sierpnia 2014 r. Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego spotkał się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu z Elisabeth Wolbers, która od 7 lipca br. pełni funkcję Konsul Generalnej RFN we Wrocławiu. Placówka w Polsce jest pierwszą w kraju sąsiadującym z Niemcami i jednocześnie w kraju członkowskim Unii Europejskiej, w której Konsul Wolbers pełni funkcję dyplomatyczną.

Wicemarszałek Jankowiak podziękował Pani Konsul za przyjazd do Wielkopolski wkrótce po objęciu nowej funkcji. Konsul Wolbers podkreśliła, że przyjazd ten świadczy o ważnym miejscu, jakie nasz region zajmuje w pracy Konsulatu Generalnego.

W trakcie rozmowy Wicemarszałek Jankowiak zaznaczył, iż współpraca Wielkopolski z niemieckimi regionami partnerskimi jest naturalna i z sukcesem oraz pożytkiem dla obu stron rozwija się już od kilkudziesięciu lat. Szczególnie istotne były kontakty po zmianie ustroju, w perspektywie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Nabycie praktycznych umiejętności w funkcjonowaniu administracji w nowych realiach miało kluczowe znaczenie dla sukcesu, jaki Polska, a przede wszystkim samorząd, odniósł z racji członkostwa w UE.

Wicemarszałek Jankowiak podkreślił, że dwustronne kontakty Wielkopolski z jej niemieckimi partnerami mają wielowymiarowy charakter. To przede wszystkim niezliczone kontakty gospodarcze pomiędzy przedsiębiorcami, małymi i średnimi firmami, a także wielomiliardowe inwestycje, jak choćby fabryka VW w Poznaniu oraz nowa fabryka koncernu, która budowana jest pod Wrześnią.

Oprócz gospodarki niezwykle cennym obszarem współpracy są wspólne działania na rzecz poprawy połączeń komunikacyjnych, szczególnie kolejowych w ramach międzyregionalnej inicjatywy Partnerstwo-Odry oraz planowania przestrzennego, wspieranie współpracy prowadzonej przez instytucje kultury, edukacji, sportu oraz turystyki, a także inicjatywy realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego.

Wicemarszałek Jankowiak wspomniał również, że bardzo cennym doświadczeniem jest współpraca na poziomie europejskim, realizowana w ramach wspólnej siedziby regionów partnerskich w Brukseli, która jest efektem bilateralnych kontaktów nawiązanych z Hesją w 2000 r.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego