Inauguracja połączeń z Poznania do Frankfurtu nad Odrą

8 sierpnia 2014 roku o godz. 9.00 na peronie 1a Dworca Głównego w Poznaniu Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego podpisał w imieniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego Umowy o świadczeniu usług publicznych w zakresie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich o charakterze międzyregionalnym pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Przewozami Regionalnymi na lata 2014 – 2020. Następnie rozpoczęła się uroczystość inauguracji połączeń REGIOekspres z Poznania do Frankfurtu nad Odrą, w której oprócz Wicemarszałka Jankowiaka uczestniczył Prezes Przewozów Regionalnych i przedstawiciele DB Regio.

Zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998r. oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym Samorząd Województwa Wielkopolskiego, jako organizator publicznego transportu zbiorowego na obszarze województwa, wypełniając ciążące na nim zadania z powyższego zakresu powierza Spółce Przewozy Regionalne sp. z o.o. realizację wymienionych wyżej zadań poprzez zawarcie wspomnianych umów. Jednym z warunków podpisania umowy jest oferta wprowadzenia przez przewoźnika zmodernizowanego taboru do obsługi wymienionych w umowie pasażerskich połączeń kolejowych.

Staraniem Spółki Przewozy Regionalne sp. z o.o. i dzięki dotacji Ministra Infrastruktury i Rozwoju  8 sierpnia br. na trasę Poznań – Frankfurt nad Odrą wyruszą nowe bezpośrednie pociągi REGIOekspres. Połączenia zostały stworzone we współpracy z niemieckim przewoźnikiem DB Regio AG.

Po niemal dwuletniej przerwie mieszkańcy Wielkopolski znów będą mogli korzystać z bezpośrednich pociągów do Frankfurtu nad Odrą. Wielkopolskę z Brandenburgią połączą dwa pociągi – poranny i popołudniowy. Dzięki temu, że nowe pociągi będą się zatrzymywały tylko na ważniejszych stacjach, przemierzenie całej trasy będzie zajmowało niewiele ponad dwie godziny. Tabor do obsługi nowych połączeń zapewni niemiecki przewoźnik DB Regio. Relacja ta będzie obsługiwana przez komfortowe autobusy szynowe serii 646. Pojazdy te są znane pasażerom pociągów regionalnych łączących Frankfurt nad Odrą z Zieloną Górą.

Z poznańskiego Dworca Głównego pociągi będą odjeżdżały codziennie o godz. 6:40 i 15:06, a ze stacji Frankfurt nad Odrą o godzinach: 12:13 i 20:17. Przesiadając się we Frankfurcie, Wielkopolanie będą mogli wyjeżdżać na jednodniowe wycieczki do Berlina. Wznowienie połączeń międzynarodowych to również odpowiedź na potrzeby studentów Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie i Collegium Polonicum w Słubicach – szkoły wyższej prowadzonej wspólnie przez frankfurcką uczelnię i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Przewozy Regionalne przygotowują specjalną ofertę promocyjną. Ceny biletów relacyjnych będą znacznie korzystniejsze niż opłaty wynikające z podstawowej taryfy międzynarodowej. Na odcinku krajowym będzie obowiązywała taryfa REGIOekspres. Aby podróżować taniej, wystarczy do biletu z Poznania do Słubic (taryfa RE) dokupić Bilet graniczny Polska – Niemcy (za 10 zł), na podstawie którego można dotrzeć do Frankfurtu. Na odcinku krajowym będą obowiązywały wszystkie zniżki ustawowe, dzięki czemu m.in. studenci i uczniowie będą mogli podróżować jeszcze taniej.

W ramach uroczystej inauguracji nowych połączeń do Niemiec na dworcu Poznań Główny zainteresowani  mogli zwiedzić niewielką wystawę taboru.

Więcej informacji o połączeniach kolejowych przez granicę polsko – niemiecką:

https://www.przewozyregionalne.pl/niemcy-jest-w-czym-wybierac

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego