Liderzy małych ojczyzn

W miniony poniedziałek w Dymaczewie niedaleko Mosiny odbyło się tradycyjne spotkanie noworoczne Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Poznaniu. Była to doskonała okazja do podsumowania roku 2014 w rolnictwie i obszarach wiejskich oraz perspektywy rozwoju w nowym, 2015 roku.

Zaproszenie Zarządu Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Poznaniu z Panem Prezesem Ryszardem Napierałą na czele przyjęli m.in.: Wiceminister Rolnictwa, Radna Sejmiku Wielkopolskiego Zofia Szalczyk, Poseł na Sejm RP Stanisław Kalemba, Poseł do PE Andrzej Grzyb, Wicewojewoda Wielkopolski Dorota Kinal, Wicemarszałek Woj. Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak, samorządowcy, przedstawiciele organizacji rolniczych, stowarzyszeń, dyrektorzy państwowych instytucji oraz duchowieństwo.

Podczas spotkania Wicewojewoda Dorota Kinal wręczyła Srebrne Krzyże Zasługi dwojgu społecznikom z Wielkopolski – Pani Stanisławie Hoffa oraz Panu Józefowi Przybylskiemu.

Stanisława Hoffa jest jedną z najbardziej aktywnych mieszkanek wsi Otusz, niedaleko Buku. To ona integruje lokalne środowisko. Od 50 lat przewodniczy tamtejszemu Kołu Gospodyń Wiejskich, które sama założyła. To jedno z prężniej działających kół w Wielkopolsce. Integruje lokalną społeczność, organizuje akcje społeczne, wspiera potrzebujących.

Równie duże zasługi dla lokalnej społeczności ma Józef Przybylski, który od 1982 roku pełni funkcję prezesa Kółka Rolniczego w Sulęcinku. Jest społecznikiem, który organizuje wiele akcji dla potrzebujących oraz aktywnym członkiem lokalnego chóru.

KK/PJ