Komenda Wojewódzka PSP podsumowała 2014 rok

22 stycznia 2015 r. w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się narada kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej Województwa Wielkopolskiego, podczas której dokonano szczegółowego rozliczenia zadań postawionych przed jednostkami ochrony przeciwpożarowej w Wielkopolsce w 2014 roku. W spotkaniu udział wziął Wicemarszałek Wojciech Jankowiak.

Wszystkich przybyłych gości powitał Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Wojciech Mendelak. Następnie zastępcy wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Lech Janiak oraz st. bryg. Jerzy Ranecki przedstawili dokonania Państwowej Straży Pożarnej w Wielkopolsce w 2014 r.

Wielkopolski komendant wojewódzki PSP podsumowując działalność komend powiatowych i miejskich PSP woj. wielkopolskiego w 2014 roku, wyróżnił pracę Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim, która w rankingu wielkopolskich komend PSP woj. wielkopolskiego, zajęła pierwsze miejsce. W imieniu ostrowskich strażaków wyróżnienie odebrał komendant powiatowy PSP w Ostrowie Wielkopolskim st. bryg. Andrzej Morta.

Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak w swoim wystąpieniu podziękował za dokonania Państwowej Straży Pożarnej w miniony roku, podkreślając że rozwój i wprowadzanie nowych technologii, m.in. w sferze bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zwiększyło poczucie bezpieczeństwa obywateli Wielkopolski.

Komendant główny PSP gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz w swoim wystąpieniu podkreślił bardzo ważną rolę rozbudowy Obrony Cywilnej Kraju opartej w głównej mierze o Państwową Straż Pożarną i krajowy system ratowniczo-gaśniczy, a co za tym idzie rozbudowę infrastruktury, która umożliwi wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie OC. Ważnym elementem budowania prewencji społecznej jest ogłoszony przez komendanta głównego PSP program pod nazwą „Zgaś ryzyko”. Komendant zapowiedział również, że w tym roku zostanie wprowadzone nowe umundurowanie strażaków PSP, przewidujące m. in. wprowadzenie letniego ubrania specjalnego.

W naradzie wzięli udział: komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, szef Obrony Cywilnej Kraju– gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz, Wojewoda Wielkopolski – Piotr Florek, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego – Wojciech Jankowiak, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – Hanna Grunt, Dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu -Andrzej Jankowski oraz grono komendantów powiatowych i miejskich PSP z terenu woj. wielkopolskiego wraz z przedstawicielami kadry kierowniczej Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu i związków zawodowych.