Spotkanie Zarządu Europejskiej Sieci PURPLE

P1010724

29 stycznia 2015 r. w Brukseli odbyło spotkanie Zarządu Europejskiej Platformy Regionów Podmiejskich PURPLE, w którym uczestniczył Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak.

Jego głównym punktem było uzgodnienie rocznego planu prac sieci, która prowadzi działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów podmiejskich oraz uwzględnienie ich specyfiki na poziomie unijnym, krajowym i samorządowym. Było to pierwsze spotkanie Zarządu sieci w nowym składzie, w którym wicemarszałek Jankowiak pełni funkcję wiceprzewodniczącego sieci. Inni członkowie reprezentują samorządy obejmujące lub znajdujące się w pobliżu takich miast, jak Londyn, Amsterdam, Frankfurt i Birmingham.

Sieć PURPLE powstała w 2004 r., a Wielkopolska uczestniczy w jej pracach od października 2012 r. W skład sieci wchodzi 15 regionów z całej UE. Działa ona na rzecz obszarów podmiejskich, które znajdują się w bezpośredniej bliskości dużych miast i przejawiają cechy charakteryzujące zarówno obszary miejskie, jak i wiejskie. PURPLE jest również platformą wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy regionami członkowskimi.

Pod koniec zeszłego roku sieć została przyjęta, jako jedna z 3 organizacji reprezentujących samorządy, do Europejskiego Zgromadzenia na rzecz Obszarów Wiejskich (European Rural Networks’ Assembly ), która powstała z inicjatywy Komisji Europejskiej i ma stanowić szerokie forum współpracy w zakresie unijnych programów rozwoju obszarów wiejskich.
Kolejne spotkanie zarządu odbędzie się w Poznaniu przy okazji konferencji z okazji 60. rocznicy działalności Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego, na którą wicemarszałek Jankowiak zaprosił wczoraj przedstawicieli sieci PURPLE.

Autor: BIWW, Bruksela