Nowy Ambasador Holandii z wizytą w Wielkopolsce

31 marca 2014 r. swoją pierwszą wizytę w Wielkopolsce złożył nowo mianowany Ambasador Królestwa Holandii w RP Paul Bekkers. Ambasadorowi, którego na spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim przyjął Wicemarszałek Województwa Wojciech Jankowiak, towarzyszył Konsul Generalny in spe Holandii w Poznaniu, Waldemar Koper.Ambasador Paul Bekkers złożył na ręce Wicemarszałka Jankowiaka wyrazy uznania za postęp i rozwój, jakiego Polska dokonała w wymiarze społeczno-gospodarczym przez ostatnie 24 lata.

Wicemarszałek Wojciech Jankowiak podkreślił, że Wielkopolskę i Holandię łączą bardzo przyjazne, partnerskie oraz owocne kontakty, których nawiązanie sięga pierwszej połowy lat 90. Jedną z pierwszych oznak zainteresowania Wielkopolską w wymiarze gospodarczym było uruchomienie w Pile fabryki koncernu Philips.

Rozmówcy zgodzili się, że istnieje wiele obszarów, w których współpraca Wielkopolski z partnerami holenderskimi może się rozwijać. Jednym z nich jest wsparcie przedsiębiorczości przy pomocy środków unijnych, obejmujące zarówno inwestycje, jak i różnorodne działania sprzyjające wzrostowi innowacyjności, a więc konkurencyjności przedsiębiorstw. Dla osiągnięcia tego celu Wicemarszałek Jankowiak zaproponował nawiązanie współpracy przez ośrodki badawczo – rozwojowe z Holandii i Wielkopolski.

Kolejnym polem potencjalnej współpracy mógłby być szeroki obszar działań społeczno-edukacyjnych, których głównym celem byłoby włączenie grup społecznie wykluczonych. Innym ważnym tematem, z uwagi na bogate doświadczenie w tej materii strony holenderskiej, byłaby gospodarka wodna.

Ambasador poinformował również Wicemarszałka Wojciecha Jankowiaka, że pod koniec czerwca tego roku na zaproszenie Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego, przybędzie ze swoją pierwszą zagraniczną państwową wizytą do Polski holenderska Para Królewska. Oprócz Warszawy, Poznań będzie jedynym miastem, które Para planuje odwiedzić. Prawdopodobnie wizyta w Poznaniu odbędzie się w dniu 25 czerwca 2014 roku.

Na zakończenie spotkania, Wicemarszałek Jankowiak zaprosił Ambasadora Królestwa Holandii do Piły, aby w dniu 12 maja wziął udział w otwarciu kolejnej edycji Światowych Dni Innowacji. Ambasador Paul Bekkers zrewanżował się zaproszeniem na dzień 8 maja, kiedy to w Warszawie odbędą się uroczystości z okazji narodowego święta urodzin Króla.