26. Sesja Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy w Strasburgu

W dniach 25 do 27 marca 2014 Wicemarszałek Wojciech Jankowiak uczestniczył w 26. Sesji Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy w Strasburgu.Podczas Sesji Plenarnej, która odbyła się pierwszego dnia obrad, skupiono się na problemie uczestnictwa młodzieży w demokracji regionalnej oraz implementacji praw człowieka na poziomie lokalnym i regionalnym w krajach członkowskich Rady Europy. Zwołano także pilną debatę na temat sytuacji na Ukrainie, która wzbudziła ożywioną dyskusję. Przyjęto deklarację, z którą można się zapoznać na stronie: https://www.coe.int/.

Drugiego dnia, podczas obrad Izby Władz Regionalnych, której członkiem jest Wicemarszałek Wojciech Jankowiak, skupiono się na problemie zatrudnienia młodych osób wchodzących na rynek pracy ze szczególnym uwzględnieniem możliwości szkoleń i edukacji. Drugim obszarem tematycznym były prawa człowieka i ich implementacja na poziomie regionalnym. Z kolei na popołudniowym Posiedzeniu Plenarnym omówiono kwestię demokracji lokalnej i regionalnej w Holandii oraz w Wielkiej Brytanii a także sposoby wspierania młodzieży romskiej.

Ostatniego dnia, podczas Sesji Plenarnej poruszono zagadnienie obniżenia wieku upoważniającego do głosowania z 18 na 16 rok życia. Delegacja Polska zabrała głos w tej sprawie, utrzymując, iż dotychczasowy system głosowania jest jak najbardziej słuszny, a obniżenie wieku wyborczego mogłoby się przyczynić jedynie do zwiększenia liczby uprawnionych a nie do zwiększenia frekwencji wyborczej.
W ramach 26. Sesji, na zaproszenie Ambasador Urszuli Gacek, Przewodniczącego Delegacji Polskiej Wojciecha Jankowiaka, w Sali kinowej Pałacu Europy odbyła się projekcja filmu „Papusza” w reżyserii Joanny Kos-Krauze oraz Krzysztofa Krauzego. Film ten przedstawia historię pierwszej romskiej poetki Bronisławy Wajs, w środowisku Romów znanej pod pseudonimem Papusza (z romskiego Lalka). Produkcja ta zdobyła ogromne uznanie zarówno w Polsce (m.in. Gdynia Fil Festiwal – „Złote Kociaki”) ale także za granicą (m.in. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Karlowych Warach, Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Salonikach).