O cyfryzacji w administracji i centrach arbitrażu na forum Konwentu Marszałków

W dniach 21 – 22 kwietnia w Hotelu Andersia w Poznaniu odbywa się II Konwent Marszałków Województw RP w Wielkopolsce. W pierwszym dniu obrad, oprócz marszałków polskich regionów udział wzięli m.in.: Mariusz Haładyj, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Piotr Florek, Wojewoda Wielkopolski oraz Sebastian Christow, Dyrektor Departamentu Informatyzacji w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, a także Wojciech Kruk, Prezydent Wielkopolskiej Izby Przemysłowo – Handlowej.

W programie pierwszego dnia Konwentu znalazł się temat dotyczący wyzwań związanych z cyfryzacją, które stoją przed samorządami województw. Zintegrowany system informatyczny administracji rządowej i samorządowej, przyniesie wiele korzyści dla obywateli. W tym celu powołany zostanie zespół ministerialny, który skupi wszystkie zainteresowane strony na rynku cyfryzacji. System usług elektronicznych sprawi, że świadczone usługi staną się bardziej dostępne i powszechne.

Mariusz Haładyj, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki przedstawił program Centrów Arbitrażu i Mediacji, jako sposobu alternatywnego rozstrzygania sporów gospodarczych. „Szansą dla polskiej gospodarki jest stworzenie sądów arbitrażowych, które na zasadzie polubownego porozumienia stron rozwiązywałyby problemy dotyczące np. zawartych umów i ich rozliczania” – mówi Marek Woźniak. „System sądów arbitrażowych jest testowany w postaci pilotażowego programu. Stoją za nim samorządy gospodarcze i wyższe uczelnie. Wielkopolska jest w tej kwestii wiodącym regionem, a Wielkopolska Izba Przemysłowo – Handlowa liderem. Konwent to dobre miejsce, żeby zaprezentować model jego funkcjonowania, bo jego stosowanie niesie ze sobą korzyści dla obrotu gospodarczego w regionach” – podkreśla Marszałek Marek Woźniak, Przewodniczący Konwentu Marszałków Województw RP.

Na zakończenie pierwszego dnia obrad uczestnicy Konwentu zwiedzili Zamek w Kórniku i Muzeum – Pracownię Literacką Arkadego Fiedlera w Puszczykowie.