Obchody rocznicy powstania Państwa Izrael

5 kwietnia 2016 r. Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielopolskiego wziął udział w uroczystościach z okazji 68. rocznicy powstania Państwa Izrael. Program uroczystości składał się ze spotkania z Anną Azari, Ambasador Nadzwyczajną i Pełnomocną Izraela w Polsce w siedzibie Gminy Żydowskiej w Poznaniu oraz z pokazu filmowego w kinie Muza.

W imieniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego Wicemarszałek Wojciech Jankowiak złożył na ręce Jej Ekscelencji życzenia pomyślności i rozwoju dla Państwa Izrael. W czasie krótkiego przemówienia, podkreślił, że „od zawsze nasze kultury przenikały się, przeplatały, zwłaszcza gdy były warunki do dobrego współistnienia”. Wskazał, że również dzisiaj sytuacja pozwala „optymistycznie patrzeć w przyszłość relacji polsko-izraelskich, nie tylko w sferze kultury, ale także i biznesu”.

Uroczystości obchodów powstania Państwa Izrael, od 2012 r. organizowane przez Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP Filię w Poznaniu, corocznie odbywają się pod patronatem honorowym Marka Woźniaka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego. W spotkaniu tradycyjnie uczestniczyli wielkopolscy samorządowcy oraz reprezentanci korpusu dyplomatycznego i konsularnego. Wydarzenia towarzyszące obchodom o charakterze kulturalnym przybliżają Wielkopolanom tradycje żydowskie oraz współczesne Państwo Izrael.

Przypomnijmy, że 14 maja 1948 r. w Tel Awiwie miało miejsce podpisanie i ogłoszenie Deklaracji Niepodległości Izraela. W wyniku tego aktu stworzone zostało Państwo Izrael, które 17 maja 1948 r. zostało uznane przez Polskę, a 11 maja 1949 r. przyjęte w poczet członków Organizacji Narodów Zjednoczonych.