Gospodarcza wiosna w Buku

Wojciech Jankowiak Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego  w dniu 12 kwietnia br. wziął udział w spotkaniu lokalnych przedsiębiorców, zorganizowanym przez Urząd Miasta i Gminy w Buku wraz z Wielkopolską Izbą Przemysłowo-Handlową w siedzibie firmy Trans-Poz S.A. na terenie Parku Przemysłowego „Buk”.

W panelu dyskusyjnym „Biznes i samorząd-wzajemne relacje, szanse i bariery rozwoju przedsiębiorczości lokalnej w Buku” rozmawiano o historii i przyszłości strefy przemysłowej przy bukowskim węźle autostradowym i wyzwaniach związanych z rozwiązaniem problemów komunikacyjnych. Poruszono kwestie szkolnictwa zawodowego oraz relacji pomiędzy władzami lokalnymi, a biznesem.

Dużym zainteresowaniem licznie przybyłych przedsiębiorców cieszył się blok tematyczny poświęcony instrumentom wsparcia firm sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W jego ramach przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu przybliżyli zagadnienia związane z WRPO 2014+, EFS i instrumentami wsparcia rynku pracy. Spotkanie zakończyło się wystąpieniem przedstawicieli Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, którzy tłumaczyli korzyści z dobrowolnego zrzeszania się przedsiębiorców oraz prezentowali bogatą lecz ciągle niedocenianą ofertę Izby.