Obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski

14,15 i 16 kwietnia w Wielkopolsce – w regionie, w którego historycznych granicach książę Mieszko I przyjął chrzest – odbyły się centralne obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski.

14 kwietnia na Ostrowie LednicDSC09219kim, gdzie mieści się Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak uczestniczył w uroczystej liturgii jubileuszowej, sprawowanej przez Arcybiskupa Metropolitę Gnieźnieńskiego Wojciecha Polaka, Prymasa Polski. Podczas uroczystości nastąpiło poświęcenie dzwonu Mieszko i Dobrawa, będącego symbolem dynastii piastowskiej oraz tysiącletniej tradycji kulturowej narodu polskiego.

15 kwietnia w Sali Ziemi Międzynarodowych Targów Poznańskich z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski i powstania państwa polskiego zebrało się Zgromadzenie Narodowe, którego uroczyste posiedzenie zorganizowane zostało poza Warszawą po raz pierwszy. Wzięli w nim udział: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, Rada Ministrów, członkowie Konferencji Episkopatu Polski, przedstawiciele parlamentów europejskich, korpusu dyplomatycznego i Zarządu Województwa Wielkopolskiego: Marszałek Marek Woźniak oraz Wicemarszałkowie Wojciech Jankowiak i Krzysztof Grabowski. Po obradach uczestnicy obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski wysłuchali prawykonania przez Filharmonię Poznańską „Oratorium966.pl” skomponowanego specjalnie na tę rocznicę przez Jacka Sykulskiego.

DSC0921816 kwietnia centrum obchodów rocznicowych stał się Inea Stadion przy ul. Bułgarskiej 17 w Poznaniu, gdzie odbyło się jubileuszowe świętowanie 1050. rocznicy Chrztu Polski pod hasłem „Gdzie Chrzest, tam nadzieja”. Otwarcia uroczystości, obejmującej zarówno celebracje liturgiczne skoncentrowane na obrzędach chrzcielnych, jak i działania artystyczne adresowane do wszystkich, którym bliska jest ponad tysiącletnia historia Polski, dokonali Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki oraz Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

20160411_120145Sejmik Województwa Wielkopolskiego, z inicjatywy Marszałka Marka Woźniaka, przyjął stanowisko w sprawie ogłoszenia roku 2016 w Wielkopolsce Rokiem 1050. Rocznicy Chrztu Polski. 11 kwietnia w poznańskim Teatrze Wielkim odbyła się uroczysta sesja Sejmiku z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski z udziałem zaproszonych z całej Polski samorządowców i przedstawicieli najwyższych władz kościelnych. Radni 20160411_120443Województwa Wielkopolskiego podjęli wówczas przez aklamację uchwałę w sprawie przyjęcia apelu z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski o godne uczczenie tego szczególnego w dziejach Polski wydarzenia.

W obchody rocznicowe włączają się instytucje kultury Samorządu Województwa Wielkopolskiego: obok Filharmonii Poznańskiej i Muzeum Początków Państwa Polskiego na Lednicy, swoje propozycje przygotowały: Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, Muzeum Okręgowe w Koninie, Polski Teatr Tańca – Balet Poznański oraz Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno – Spożywczego w Szreniawie.