Wielkopolska stworzy bazę danych dla członków sieci PURPLE

W poniedziałek, 18 kwietnia 2016 r. Wicemarszałek Woj. Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak wziął udział w posiedzeniu Zarządu Europejskiej Sieci Regionów Podmiejskich PURPLE, które odbyło się w Brukseli. Od listopada 2014 r. Wicemarszałek pełni w sieci funkcję wiceprzewodniczącego i tym samym wchodzi w skład 5-osobowego Zarządu tego stowarzyszenia gromadzącego 14 samorządów z różnych państw Unii Europejskiej.

Podczas spotkania członkowie Zarządu omówili najważniejsze zagadnienia związane z rozwojem terytorialnym w Europie, które znajdują się obecnie w agendzie unijnej i wynikające z nich szanse oraz zagrożenia dla obszarów podmiejskich. Jednym z najszerzej omawianym tematów była tzw. agenda miejska, czyli unijny program dla miast. Tworzy on ramy operacyjne i instrumenty mające na celu przywrócenie spójności wszystkich kierunków polityki, które mają wpływ na miasta i otaczające je obszary funkcjonalne. Program zostanie zainaugurowany 30 maja br. w Amsterdamie. Innym zagadnieniem o dużym  znaczeniu dla obszarów podmiejskich, które zaczyna być omawiane na forum unijnym i którym sieć szerzej zajmie się w kolejnych miesiącach jest przyszłość europejskiej polityki spójności po 2020 r., czyli kształt funduszy UE współfinansujących inwestycje w regionach.

Zarząd debatował również nad programem prac sieci, który określa jej strategiczne priorytety. Wicemarszałek Jankowiak zadeklarował, iż w jego ramach Wielkopolska podejmie się opracowania danych i informacji dotyczących obszarów podmiejskich, które będą stanowiły swoistą bazę wiedzy dostępną dla wszystkich członków sieci. Zadanie to zostanie zrealizowane przez Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu, które aktywnie uczestnicy w pracach sieci.

Wśród bieżących spraw sieci omawianych podczas spotkania przez członków Zarządu znalazła się także m.in.  realizacja projektów współfinansowanych z funduszy europejskich. Sieć od zeszłego roku ma statut międzynarodowego stowarzyszenia non-profit, dzięki czemu uzyskała osobowość prawną pozwalającą jej na przystępowanie do takich projektów. Złożono już pierwsze wnioski projektowe w programie Horyzont 2020, a decyzje o ich dofinansowaniu przez Komisję Europejską są spodziewane za kilka miesięcy.

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli