Wicemarszałek na posiedzeniu Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej w Poczdamie

W dniach 2-3 czerwca 2016 r.  Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, reprezentował Wielkopolskę podczas XXVII posiedzenia Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej, zorganizowanego w Poczdamie przez Kancelarię Stanu Kraju Związkowego Brandenburgia.

Podczas jubileuszowego posiedzenia, w ramach którego nawiązywano do obchodzonej w 2016 r. 25. rocznicy podpisania pomiędzy Rzeczpospolitą Polską i Republiką Federalną Niemiec Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, okolicznościowe przemówienia wygłosili reprezentujący stronę rządową Premier Brandenburgii dr Dietmar Woidke oraz Sekretarz Stanu w MSWiA Jakub Skiba. Część oficjalna programu posiedzenia skupiła się wokół przedstawienia przez Przewodniczących poszczególnych Komitetów, działających w ramach Komisji, dotychczasowych działań i planów na przyszłość, tj. Komitetu ds. Współpracy Międzyregionalnej, Komitetu ds. Współpracy Przygranicznej, Komitetu ds. Gospodarki Przestrzennej oraz Komitetu ds. Edukacji.

Polsko-Niemiecka Komisja Międzyrządowa ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej jest podstawowym gremium, które koordynuje polsko-niemiecką współpracę przygraniczną oraz regionalną. Utworzona została na mocy wspomnianego Traktatu z 17 czerwca 1991 r., który w art. 12 podkreślił duże znaczenie partnerskiej współpracy między regionami, miastami, gminami i innymi jednostkami terytorialnymi. Podstawowym zadaniem Komisji jest koordynacja i określanie kierunków współpracy, służących rozwiązywaniu problemów w regionie przygranicznym, a także wypracowywanie stosownych zaleceń na konsultacje międzyrządowe.