Otwarcie projektu „Połączonych Laboratoriów” we Frankfurcie nad Odrą

27 sierpnia tego roku we Frankfurcie nad Odrą Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego wziął udział w uroczystym otwarciu „Wirtualnego Połączonego Laboratorium”, które powstało we współpracy Politechniki Poznańskiej i Leibniz – Institut für innovative Mikroelektronik (IHP).

W składzie polskiej delegacji znaleźli się także Tomasz Kajzer, Wiceprezydent Poznania oraz prof. dr hab. inż. Joanna Józefowska, Prorektor Politechniki Poznańskiej. Stronę niemiecką reprezentował dr. Martin Wilke, Burmistrz Frankfurtu nad Odrą, dr. Claudia Herok Szefowa Federalnego Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych oraz prof. Bernd Tillack, Zastępca Dyrektora IHP.

Wicemarszałek Jankowiak w swoim wystąpieniu nawiązał do „Wspólnej Deklaracji o współpracy między WojewództwemWielkopolskim a Brandenburgią” z 25 kwietnia 2013r., która mówi o współpracy szkół wyższych w zakresie nauki i badań oraz wymianie praktykantów. Podkreślił, że dotychczasowa współpraca pomiędzy Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu a Uniwersytetem Viadrina we Frankfurcie nad Odrą zaowocowała wieloma ciekawymi projektami, z korzyścią zwłaszcza dla studentów. Dlatego, w kontekście rozpoczęcia współpracy Politechniki Poznańskiej z Leibniz – Institut für innovative Mikroelektronik, Wicemarszałek Jankowiak wyraził przekonanie o powodzeniu inicjatywy i osiągnięciu licznych sukcesów w dziedzinie najwyższych technologii.

Realizowana koncepcja Joint Lab (Połączonych Laboratoriów) „Sfunkcjonalizowane powierzchnie i interfejsy dla urządzeń półprzewodnikowych” pomiędzy instytucjami polega na umożliwieniu dostępu do pomieszczeń i aparatury naukowej partnerów w ramach realizacji wspólnych projektów, co przyczyni się do intensyfikacji badań naukowych i rozwojowych. Połączone laboratoria będą także stanowić bazę dla wspólnych aktywności dydaktycznych w zakresie badań materiałowych przydatnych dla mikroelektroniki opartej o technologię krzemową.