O polityce społecznej z ukraińskimi samorządowcami

21 sierpnia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyło się spotkanie z delegacją Obwodu Lwowskiego uczestniczącą w projekcie „Wsparcie przemian demokratycznych na Ukrainie poprzez aktywizację obywateli w organizowaniu wzajemnej pomocy”. Gospodarzem spotkania był Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.

Wicemarszałek Jankowiak przybliżył gościom z Ukrainy specyfikę Województwa Wielkopolskiego: historyczną, gospodarczą i samorządową. Zapoznał również uczestników spotkania z zadaniami samorządu województwa, szczególnie w zakresie wykorzystania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Wicemarszałek Jankowiak podzielił się też swoimi spostrzeżeniami na temat współpracy Województwa Wielkopolskiego z partnerami ukraińskimi. Podkreślił również rolę Konsula Honorowego Ukrainy w Poznaniu Witolda Horowskiego,  jako promotora naszego wschodniego sąsiada w Wielkopolsce.

Uczestnicy spotkania mieli także okazję do zapoznania się z działalnością i strukturami polskiego samorządu terytorialnego na poziomie województwa oraz obszarami współpracy Województwa Wielkopolskiego z partnerami ukraińskimi. Wiele miejsca poświęcono współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz zadaniom i projektom realizowanym przez jego instytucję –  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu  w kontekście Strategii Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do 2020 r. Spotkanie zakończyło się ożywioną dyskusją na tematy związane z polityką społeczną, organizacjami pozarządowymi oraz reformą samorządową.

Goście podziękowali  Panu Marszałkowi oraz Samorządowi Województwa za pomoc w leczeniu rannych na Majdanie oraz silne wsparcie okazywane partnerom ukraińskim w związku z obecną sytuacją, ale także planowanymi reformami na Ukrainie w zakresie administracji i rozwoju regionalnego.

60-osobowa delegacja Obwodu Lwowskiego przebywa w Województwie Wielkopolskim z wizytą studyjną w ramach projektu realizowanego przez poznańskie stowarzyszenie Forum Kultur. Projekt jest dofinansowany ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego