Otwarcie unijnego projektu w Rogoźnie

14 lutego Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak wziął udział w uroczystym otwarciu unijnej inwestycji, zrealizowanej w Rogoźnie Wielkopolskim.

Przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków – II etap oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny w aglomeracji Rogoźno” zostało dofinansowane z pieniędzy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Koszt projektu wyniósł ponad 28 mln zł, a kwota dotacji UE przekroczyła 15,8 mln zł.

– Tak duża inwestycja ze środków unijnych to znak naszych czasów. Dzięki podobnym projektom możemy skutecznie rozwiązywać problemy mieszkańców – stwierdził wicemarszałek Wojciech Jankowiak, gratulując samorządowcom finalizacji zadania.

W ramach przedsięwzięcia rozbudowano i zmodernizowano oczyszczalnię ścieków oraz ułożono ponad 21 km nowej sieci kanalizacji sanitarnej w Rogoźnie, Garbatce i Rudzie, co umożliwia podłączenie do niej ponad 3500 osób. Projekt, eliminując i oczyszczając ścieki spływające do rzeki Wełny, powinien znacząco wpłynąć na poprawę stanu czystości jej wód. – Wełna to raj dla wędkarzy, a po realizacji projektu będą tutaj jeszcze lepsze warunki – dodał Marek Zieliński, zastępca prezesa WFOŚiGW w Poznaniu.

Na zakończenie oficjalnej części spotkania burmistrz Rogoźna Bogusław Janus oraz prezes spółki Aquabellis (zarządzającej w mieście infrastrukturą wodno-ściekową) Wojciech Dulko wznieśli toast… szklanką czystej wody, pobranej z ostatniego filtra… oczyszczalni ścieków.