Wicemarszałek z wizytą w Västerbotten

W dniach 31.01.-01.02.2014 Wicemarszałek Wojciech Jankowiak uczestniczył w oficjalnej wizycie w partnerskim regionie Västerbotten w Szwecji. Celem spotkania był udział w oficjalnych uroczystościach inaugurujących wydarzenie „Umeå 2014 Europejska Stolica Kultury”, które odbyły się 1. lutego z udziałem księżnej szwedzkiej – Victorii, przedstawicieli szwedzkiego rządu, Komisji Europejskiej oraz władz regionalny ze Szwecji i z regionów współpracujących.

Podczas wizyty Wicemarszałek Jankowiak spotkał się z Gubernator Hrabstwa Västerbotten, Magdaleną Andersson. Głównym tematem rozmów była współpraca w ramach projektu CREATOR, którego działania mają na celu wskazanie starzejącym się społeczeństwom szans na rozwój gospodarczy w wymiarze regionalnym i ponadregionalnym.

Współpraca obejmuje siedem regionów europejskich w tym Województwo Wielkopolskie a także szwedzki region Västerbotten. Zaprezentowane zostały efekty projektu CREATOR oraz omówiono perspektywy przyszłej współpracy w oparciu o nawiązane postanowienia wypracowane przez zespół roboczy. Na spotkaniu z Izbą Handlową Västerbotten z udziałem Wicegubernatora Larsa Lustiga omówione zostały możliwości prowadzenia współpracy gospodarczej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a partnerem szwedzkim. Jednocześnie Wicemarszałek Jankowiak przekazał na ręce Pani Gubernator zaproszenie do udziału w obchodach jubileuszu 10-lecia akcesji Polski w Unii Europejskiej.