Sieć PURPLE: Spotkanie w Domu Regionów

29 stycznia w Domu Regionów – siedzibie Wielkopolski oraz trzech innych przedstawicielstw regionalnych w Brukseli, odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Europejskiej Platformy Regionów Podmiejskich PURPLE. Nasz region był reprezentowany przez Wicemarszałka Wojciecha Jankowiaka oraz Dyrektora Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego Marka Bryla.

Temu formalnemu spotkaniu członków PURPLE towarzyszyło wydarzenie, na które sieć zaprosiła przedstawicieli instytucji europejskich oraz regionów UE. Było ono okazją na przedstawienie szerszej publiczności działań sieci, której celem jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju obszarów znajdującymi się w bezpośredniej bliskości miast i pozostającymi pod ich wpływem.

Przewodniczący PURPLE Michel Grégoire przypomniał o potrzebie inteligentnego zarządzania obszarami podmiejskimi, które powinno opierać się, między innymi, na ograniczeniu niekontrolowanej ekspansji miast oraz współpracy w zakresie planowania przestrzennego w pobliżu dużych aglomeracji.

Wicemarszałek Jankowiak chwalił w swoim wystąpieniu korzyści wynikające ze współpracy z innymi regionami europejskimi w ramach sieci PURPLE. Przedstawił on również wyzwania, przed którymi stoi Wielkopolska oraz projekt realizacji kolei metropolitalnej, który jest pozytywnym przykładem współdziałania gmin na rzecz rozwoju obszarów otaczających miasto Poznań. Wicemarszałek wyraził nadzieję na dalszą, owocną wymianę doświadczeń, wspólną realizację prac analitycznych oraz projektów współfinansowanych z programów unijnych.

Wydarzenie zakończyły wystąpienia posła do Parlamentu Europejskiego – Lamberta van Nistelrooija oraz Władysława Piskorza reprezentującego Dyrekcję ds. Polityki Miejskiej i Regionalnej Komisji Europejskiej. Obaj podziękowali członkom sieci PURPLE za współpracę oraz wsparcie działań instytucji UE w takich kwestiach, jak zrównoważony rozwój obszarów miejskich, partnerstwa miejsko-wiejskie, czy obszary funkcjonalne.

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli