Setne urodziny nestora polskiego pożarnictwa

17 stycznia 2013 r. Wicemarszałek Wojciech Jankowiak uczestniczył w spotkaniu z okazji 100. urodzin płk. poż. w st. spocz. Władysława Pilawskiego, które odbyło się w Miejskim Centrum Kultury w Czarnkowie.

Podczas uroczystości zaprezentowano film przedstawiający najważniejsze działania Władysława Pilawskiego, określanego mianem nestora polskiego pożarnictwa. Płk Pilawski był zasłużonym działaczem Związku Walki Zbrojnej, Armii Krajowej oraz Strażackiego Ruchu Oporu „Skała”. Ponadto pełnił ważne funkcje zarówno w pożarnictwie krajowym, jak i regionalnym. Do najważniejszych z nich można zaliczyć stanowisko komendanta Zawodowej Straży Pożarnej w Poznaniu, szefa kursu oficerów pożarnictwa w Centralnej Szkole Pożarniczej w Warszawie oraz zastępcy komendanta głównego Straży Pożarnych. Pan Pułkownik jest także autorem dziewięciu książek o tematyce historycznej oraz byłym członkiem kapituły Medalu Honorowego im. Józefa Tuliszkowskiego.

Zdjęcie: mł. bryg. Sławomir Brandt