Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Wczoraj w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Poznaniu, w którym uczestniczył Wicemarszałek Wojciech Jankowiak.

Podczas spotkania wielkopolscy policjanci omówili sytuację na drogach regionu w 2015 r. oraz zaprezentowali działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa w tym roku. Z kolei dyrektorzy Wielkopolskich Ośrodków Ruchu Drogowego przedstawili informacje z przebiegu realizacji planu wydatków wielkopolskich WORD-ów w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w roku ubiegłym oraz opowiedzieli o bieżących zadaniach.

W minionym roku, zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, z funduszy wielkopolskich WORD zostały zakupione m.in. karetki pogotowia ratunkowego, które służą pacjentom w Poznaniu i Lesznie.

Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Poznaniu działa przy Marszałku Województwa Wielkopolskiego jako wojewódzki zespół koordynacyjny w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego. Rada określa kierunki działań administracji publicznej w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego. Do jej zadań należy w szczególności opracowywanie regionalnych programów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz inicjowanie działalności edukacyjno-informacyjnej.