Raport o stanie polskiej demokracji

W dniach 24-26 marca br. w Pałacu Europy w Strasburgu miała miejsce 28. Sesja Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy, podczas której przyjęto raport i zalecenia na temat stanu demokracji lokalnej i regionalnej w Polsce. W Kongresie uczestniczył Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Przewodniczący Polskiej Delegacji oraz Tatiana Sokołowska, radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Najważniejszym zadaniem Kongresu jest ocena sytuacji demokracji lokalnej w państwach członkowskich. W tym celu Kongres przeprowadza regularne wizyty monitorujące stan realizacji założeń Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego, dokumentu regulującego status samorządów lokalnych w relacji do władz danego państwa oraz w relacji do władz innych państw i działających w nich samorządów.

W dniu 26 marca Kongres przyjął zalecenie w sprawie sytuacji demokracji lokalnej i regionalnej w Polsce. Wizyta monitorująca w Polsce odbyła się w dniach od 20 do 23 maja 2014 roku. W raporcie z uznaniem stwierdzono, że zakres samorządu terytorialnego w Polsce jest respektowany oraz samorządy cieszą się dużą samodzielnością w kształtowaniu lokalnej polityki. Co więcej, Jos Wienen – współsprawozdawca raportu – w swoim wystąpieniu oświadczył, że dużym sukcesem zakończyły się reformy samorządowe w Polsce, w efekcie czego inne kraje mogą brać przykład i wzorować się na polskich zasadach ustrojowych samorządu terytorialnego.

Ponadto podczas 28. Sesji Kongresu przyjęto raporty oraz zalecenia w sprawie demokracji lokalnej i regionalnej w Grecji i Norwegii. Z kolei, w związku z niedawnymi atakami terrorystycznymi w miastach europejskich, podczas Kongresu odbyła się debata w trybie pilnym w sprawie wypracowania skutecznych metod walki z terroryzmem, antysemityzmem, islamofobią oraz nienawiścią między grupami z różnych kręgów kulturowych. Kongres zapowiedział intensyfikację działań na rzecz prowadzenia międzykulturowego dialogu oraz edukacji obywatelskiej w miastach i regionach europejskich w zakresie zwalczania ekstremizmu, radykalizacji postaw, bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości miejskiej. Ponadto Kongres zobowiązał się do przygotowania wytycznych dla władz lokalnych i regionalnych w powyższym zakresie, które mają być przyjęte na 29 sesji w październiku 2015 r.

Pomiędzy obradami Kongresu, Polska delegacja, której przewodniczącym jest Wicemarszałek Wojciech Jankowiak, spotkała się w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Radzie Europy w Strasburgu z Stanisławem Huskowskim, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz Robertem Drzazgą, chargée d’affaires pełniącym funkcję Zastępcy Stałego Przedstawiciela RP przy Radzie Europy. Podczas spotkania omówiona została aktywność polskiej delegacji w strukturach Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy. Wiele uwagi poświęcono raportowi o stanie demokracji lokalnej i regionalnej w Polsce.

Więcej na stronie https://www.coe.int/t/congress/default_en.asp