Spotkanie Noworoczne Przedsiębiorców

Coroczne Spotkanie Przedsiębiorców Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan odbyło się 14 stycznia br. w Auli Seledynowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W spotkaniu udział wzięli Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.

Spotkanie w gronie przedstawicieli administracji samorządowej, wyższych uczelni, Konfederacji Lewiatan oraz innych organizacji gospodarczych, jak i związków zawodowych i organizacji społecznych odbywa się tradycyjnie by podsumować miniony rok i przedstawić prognozy na nowy. Spotkania są również okazją do wręczenia wyróżnień i nagród Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan. W tym roku uhonorowane zostały SGB Bank SA, DREW – ZET Sp. z o.o., LEVANT Foods Sp. z o.o. oraz AUTO – DRAP Sp. z o.o.
Również podczas spotkania Wicemarszałek Wojciech Jankowiak oraz Marian Król, Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego wręczyli Jackowi Silskiemu, Prezesowi Zarządu WZP Lewiatan Odznakę Honorową Za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki RP, przyznaną przez Janusza Piechocińskiego byłego Wicepremiera, Ministra Gospodarki.

Tradycją spotkań noworocznych Wielkopolskiego Związku Pracodawców LEWIATAN jest także przekazywanie firmom, przyjętym w poczet członków w ostatnich miesiącach, certyfikatów członkowskich. Certyfikaty otrzymały firmy: AWAL Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o., ELEPAZ Spółka z o. o., IBMO Katarzyna Michalak, RAFEX WRONKI Sp. J. Kwaśny, UNIMA PLUS Sp. z o.o. Certyfikat został również wręczony nowemu Mentorowi Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan Panu Alojzemu Brylowi.