Posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu na temat złóż węgla brunatnego w Wielkopolsce

20 stycznia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyło się spotkanie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu, podczas którego rozmawiano o planach eksploatacji złóż węgla brunatnego w południowo – zachodniej Wielkopolsce. W spotkaniu udział wziął Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.

Goście spotkania mieli okazję do zapoznania się z opracowaniem, dotyczącym tematu zabezpieczenia i eksploatacji złóż węgla brunatnego w południowo – zachodniej Wielkopolsce, wykonanym przez Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w latach 2012 – 2014. Dyrektor Biura Marek Bryl przedstawił zawarte w nim kwestie środowiskowe, społeczne, gospodarcze i przestrzenne. Odnosząc się do niego Prezes PAK Energetyka Zbigniew Bryja zarekomendował opracowanie oparte na opiniach naukowców, które przekazane zostanie do zapoznania się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego, radnym wojewódzkim oraz wszystkim członkom WRDS.

Samorządowcy uczestniczący w spotkaniu: Adam Sperzyński, Starosta Rawicki, Robert Marcinkowski, Starosta Gostyński oraz Burmistrz Krobi Sebastian Czwojda zwrócili uwagę na – w ich opinii – trudny dialog społeczności lokalnej z PAK Energetyka na etapie prowadzenia odwiertów poszukiwawczych. Niepokoi ich także niepewność, która – jak podkreślali – nie służy nikomu, a skutki społeczne i gospodarcze już są widoczne, m.in. w niepodejmowaniu przez lokalnych przedsiębiorców decyzji inwestycyjnych.

Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego przyjęło ustalenie, iż plenarne posiedzenia Rady w sprawie planów eksploatacji węgla brunatnego w tzw. Rowie Poznańskim i południowo – zachodniej Wielkopolsce, w obszarach intensywnej produkcji rolnej odbędzie się w drugiej połowie marca i do tego czasu członkowie zapoznają się z obszernymi materiałami przedstawionymi przez Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego i PAK oraz przedstawicieli samorządu.

Przypomnijmy że, Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Poznaniu powołana została na wniosek reprezentatywnych organizacji pracodawców oraz reprezentatywnych organizacji pracowników zgodnie z ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1240). Jest regionalną instytucją dialogu społecznego w Polsce, która zastąpiła działającą dotychczas Wojewódzką Komisję Dialogu Społecznego w Poznaniu. W skład WRDS wchodzą przedstawiciele związków pracowników, związków pracodawców, strony samorządowej i rządowej.